Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8869/VPCP-V.I năm 2016 về kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8869/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8869/VPCP-V.I
V/v kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Xét Kết luận thanh tra số 2448/KL-TTCP ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chng tham nhũng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 2448/KL-TTCP ngày 26 tháng 9 năm 2016; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện, khắc phục, xử lý những tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Kiểm
tra Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: TH,
V.III; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8869/VPCP-V.I năm 2016 về kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


551

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82