Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 883/BNN-VP ý kiến đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 883/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/BNN-VP
V/v ý kiến đối với hoạt động giải quyết TTHC của Tổng cục TCĐLCL

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phúc đáp Văn bản số 97/TĐC-HCHQ ngày 22/01/2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc có ý kiến đối với hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của Tổng cục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Thời gian qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho 16 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: Việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đúng thời hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tạo điều kiện cho 16/16 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO hoàn thành trước và đúng thời gian quy định (trước ngày 31/12/2012) theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nội dung góp ý cụ thể theo Phiếu khảo sát gửi kèm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi ý kiến tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VPCCHC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHIẾU KHẢO SÁT

Để nhằm mục đích cải tiến cho công việc của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ngày càng được hoàn thiện, đề nghị Quý Cơ quan cho biết ý kiến đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng liên quan đến Quý Cơ quan dưới đây:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

Vui lòng khoanh tròn vào sự lựa chọn căn cứ vào:

(1) Tốt/ Rất hài lòng

(2) Đạt yêu cầu/ hài lòng

(3) Chưa đạt yêu cầu/ Không hài lòng

1. Thái độ của CBNV Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với Quý Cơ quan

Vui vẻ, quan tâm

1

2

3

Ý kiến khác/ góp ý: ......................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Việc giữ gìn hồ sơ do Quý Cơ quan nộp

Không thất lạc hồ sơ

1

2

3

Ý kiến khác/ góp ý: ......................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Chất lượng xử lý hồ sơ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với các hồ sơ của Quý Cơ quan nộp

Chính xác, khách quan

1

2

3

Ý kiến khác/ góp ý: ......................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Thời gian Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử lý các hồ sơ của Quý Cơ quan

Đúng thời gian đã cam kết

1

2

3

Ý kiến khác/ góp ý: ......................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

5. Góp ý chung:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Rất mong sự hợp tác của Quý Cơ quan để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng luôn cải tiến được hoạt động của mình. Trân trọng cảm ơn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 883/BNN-VP ý kiến đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.654

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64