Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8794/VPCP-KGVX năm 2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng người có công bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8794/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8794/VPCP-KGVX
V/v ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về quy trình xác nhận đối tượng người có công bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 19 tháng 9 năm 2013, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 349/TB-VPCP thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu quý Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về quy trình xác nhận đối tượng người có công bị nhiễm chất độc hóa học/ dioxin theo quy định của Pháp lệnh người có công, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

Tuy nhiên đến nay, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nói trên của quý Bộ.

Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Bộ khẩn trương có báo cáo về tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định; Trợ lý TTg, các Vụ: NC, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8794/VPCP-KGVX năm 2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng người có công bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.732
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10