Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 873/BNV-TL ngày 23/04/2004 của Bộ Nội vụ về việc phân loại, xếp hạng các tổ chức

Số hiệu: 873/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Trọng Điều
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 873/BNV-TL
V/v phân loại, xếp hạng các tổ chức

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 - Các Tổng công ty 91/TTg.

 

Bộ Nội vụ đã nhận được đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương về việc phân loại, xếp hạng tổng cục, cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc để làm cơ sở tính hưởng chế độ phụ cấp lãnh đạo. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Việc phân loại, xếp hạng tổng cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 91/TTg đã được thực hiện từ khi thực hiện chế độ tiền lương mới năm 1993 đến nay. Tuy nhiên, các tiêu chí dùng để phân loại, xếp hạng tổng cục, cục và các tổ chức sự nghiệp còn chưa được quy định cụ thể và đến nay đã có nhiều thay đổi. Vấn đề này sẽ được xem xét, giải quyết tổng thể trong cải cách chính sách tiền lương sắp tới, vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 91/TTg giữ nguyên hiện trạng phân loại, xếp hạng các tổng cục, cục và các tổ chức sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 91/TTg thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 873/BNV-TL ngày 23/04/2004 của Bộ Nội vụ về việc phân loại, xếp hạng các tổ chức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33