Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 8554/VPCP-V.I 2018 kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh

Số hiệu: 8554/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 07/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8554/VPCP-V.I
V/v kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1411/BC-TTCP ngày 23 tháng 8 năm 2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 3020/BC-TTCP ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ và Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1411/BC-TTCP ngày 23 tháng 8 năm 2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo tổ chức thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, không để công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-  Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng; các Vụ: TH, NN CN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), XL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8554/VPCP-V.I ngày 07/09/2018 về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.789

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!