Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 841/VPCP-KTN năm 2014 thống nhất quản lý đường Nguyễn Văn Linh thuộc Khu đô thị mới Nam TP.Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 841/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 08/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/VPCP-KTN
V/v thống nhất quản lý đường Nguyễn Văn Linh thuộc Khu ĐTM Nam TP.Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 6143/UBND-ĐTMT ngày 19 tháng 11 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (số 13762/BGTVT-KCHT ngày 18 tháng 12 năm 2013), Tài nguyên và Môi trường (số 5322/BTNMT-KH ngày 26 tháng 12 năm 2013) về việc thống nhất quản lý đường Nguyễn Văn Linh thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Thanh tra Chính phủ nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên liên quan đến nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về xử lý phạm vi hành lang đường Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, GTVT, TNMT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; các Vụ: TH, V.I, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 841/VPCP-KTN năm 2014 thống nhất quản lý đường Nguyễn Văn Linh thuộc Khu đô thị mới Nam TP.Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179