Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8253/VPCP-QHĐP 2017 thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Số hiệu: 8253/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 08/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8253/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về Báo cáo số 288/BC-HĐDT14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về “Kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và min núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là min núi, vùng cao”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao các bộ, ngành, địa phương liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tiếp thu các nội dung liên quan; xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị tại Báo cáo số 288/BC-HĐDT14 nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Báo cáo sao gửi kèm theo)

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP
CP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, Các Cục, Vụ: KSTT, KGVX, KTTH, NC, NN, TCCV;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8253/VPCP-QHĐP ngày 08/08/2017 về thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


558

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!