Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 8239/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 05/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8239/UBND-VX
V/v Nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Ban Dân tộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

UBND Thành phố nhận được Công văn số 127-CV/BCSĐ ngày 24/10/2013 của Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc tại các địa phương (gửi văn bản đính kèm).

Về việc này, UBND Thành phố giao nhiệm vụ:

Giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Dân tộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào thực tế của từng địa phương triển khai, thực hiện các nội dung tại Công văn số 127-CV/BCSĐ ngày 24/10/2013 của Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCSĐ UBDT;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT Trần Xuân Việt;
- Đ/c CVP, PVP N.N.Sơn;
- Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VX (Ngoc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8239/UBND-VX năm 2013 nâng cao chất lượng, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ của cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93