Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 817/UB-NC về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải cách hành chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 817/UB-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 14/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 817/UB-NC
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải cách hành chánh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 1997

 

Kính gửi:

- Đ/c Giám đốc Sở - Ban - Ngành TP
- Đ/c Chủ tịch UBND quận, huyện.

 

Thực hiện Chỉ thị 04-CT - TU ngày 18 tháng 10 năm 1996 của Thành uỷ và Chỉ thị 36/CT - UB - NC ngày 11-11-1996 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh theo cơ chế "1 cửa, 1 dấu". Ngày 30-12-1996 Ban chỉ đạo cải cách hành chánh thành phố có kế hoạch số 466/UB - NC triển khai thực hiện chỉ thị nêu trên đến lãnh đạo các Sở, ban ngành và quận, huyện.

Qua hơn 2 tháng thực hiện, phần lớn Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và 5 ngành, sở thành phố đã tích cực triển khai và có nhiều chuyển biến, từng bước đưa công tác quản lý hành chánh Nhà nước đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả thiết thực được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, còn một số quận huyện và các Sở ngành thành phố (trừ 6 đơn vị thí điểm) triển khai công việc còn chậm, chưa theo đúng kế hoạch của thành phố đề ra. Để tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo cải cách hành chánh thành phố đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành và quận, huyện thực hiện tiếp tục các công việc sau đây:

+ Đối với 3 quận, huyện thí điểm (quận 1, quận 5 và Củ Chi): Tiến hành sơ kết bước 2 (bước hoàn thiện cơ chế "1 cửa, 1 dấu" báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo trước ngày 30-3-1997.

+ Đối với 15 quận, huyện: tiếp tục triển khai cơ chế 1 cửa mà Ban chỉ đạo cải cách hành chánh thành phố đã thông qua và cần sơ kết đánh giá mặt thuận lợi, khó khăn, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời để trung tuần tháng 4-1997 đoòng loạt đi vào thực hiện "1 cửa, 1 dấu" ở cấp quận, huyện.

+ Đối với 5 ngành, sở thực hiện thí điểm.

Hoàn thiện đề án cải cách hành chánh của từng đơn vị (sau khi được Ban chỉ đạo góp ý bổ sung) theo hướng:

- Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Số lượng các phòng ban chuyên môn.

- Số lượng cán bộ (chuyên viên, phục vụ...)

- Thời gian giải quyết thủ tục.

- Sơ đồ tổng quát về xử lý hồ sơ của đơn vị.

- Đề xuất giải quyết các mối quan hệ: Giữa sở ngành với nhau, giữa sở ngành với các bộ ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân thành phố, sở ngành với quận, huyện.

Thời gian thực hiện: Cuối tháng 3-1997 có báo cáo về Ban chỉ đạo cải cách hành chánh thành phố.

+ Đối với các Sở ngành khác của thành phố.

- Các Sở ngành phải làm kế hoạch, chương trình cải cách hành chánh của đơn vị mình theo Chỉ thị số 36/CT-UB-NC ban hành ngày 11-11-1996 của UBND thành phố và gửi về Ban chỉ đạo cải cách hành hánh thành phố, Ban tổ chức chánh quyền thành phố để Ban chỉ đạo thông qua.

Thời gian thực hiện: cuối tháng 3-1997.

Ban tổ chức chánh quyền thành phố đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện, kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết khó khăn ở các đơn vị quận, huyện và sở ngành thành phố để cho công việc được tiến hành đồng bộ như kế hoạch đã định.

 

 

T/L CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
UỶ VIÊN PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO CCHC THÀNH PHỐ




Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 817/UB-NC về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cải cách hành chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.370

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179