Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 809/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 809/VPCP-QHQT
V/v chương trình hoạt động đối ngoại của VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 48/TTr-BNG-CSĐN ngày 10 tháng 01 năm 2011) về Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2011 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2011 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

2. Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thực hiện các hoạt động đối ngoại theo chương trình nêu trên, tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Phạm Gia Khiêm,
 PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Vụ: KNTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). A18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 809/VPCP-QHQT ngày 11/02/2011 về chương trình hoạt động đối ngoại của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.119

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.145.223