Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7928/VPCP-KGVX điều chỉnh thời hạn triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7928/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7928/VPCP-KGVX
V/v điều chỉnh một số thời hạn triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Từ thực tế triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 trong thời gian qua và để đảm bảo chất lượng các Quy hoạch, tiếp theo công văn số 7169/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh một số thời hạn triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương như sau:

- Tổ chức nghe và góp ý về bộ Chỉ số phát triển nhân lực và sáng tạo vào ngày 12 tháng 11 năm 2010.

- Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Tây Nguyên tại Đắk Lắk (có một số trường đại học tại Đà Nẵng và Huế cùng dự) để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh thuộc Vùng (tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng được chọn báo cáo điển hình), đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai chung cho các tỉnh Tây Nguyên vào ngày 18 tháng 11 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

- Tổ chức nghe và góp ý Đề án “Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập” và Đề án “Phát triển văn hóa dân tộc” vào ngày 25 tháng 11 năm 2010.

- Tổ chức nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ: Quốc phòng, Công an và Đề cương chi tiết Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 vào ngày 03 tháng 12 năm 2010.

- Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Vùng Tây Nam Bộ tại Cần Thơ (có một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cùng dự) để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh thuộc Vùng (thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang được chọn báo cáo điển hình), đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai cấp Vùng vào ngày 04 tháng 12 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

- Tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Vùng núi phía Bắc tại Lào Cai để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh thuộc Vùng (tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai được chọn báo cáo điển hình), đồng thời thống nhất một số giải pháp quy hoạch và triển khai cấp Vùng vào ngày 07 tháng 12 năm 2010 (dự kiến cả ngày).

Để Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các Vùng đạt kết quả tốt, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh thuộc Vùng xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020 của địa phương, trong đó cần góp ý kiến trước dự thảo Quy hoạch của các tỉnh được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị, đảm bảo gửi dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực của các địa phương đến các Bộ có liên quan và các thành viên Tổ công tác trước ngày tổ chức Hội nghị tại các Vùng.

- Về thời hạn hoàn thành việc xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020 và gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư: đối với các Bộ, ngành là ngày 20 tháng 11 năm 2010; đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là ngày 30 tháng 11 năm 2010, riêng các tỉnh Tây Nguyên là ngày 19 tháng 11 năm 2010.

- Trên cơ sở Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7928/VPCP-KGVX điều chỉnh thời hạn triển khai công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242