Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7835/VPCP-TCCV Hội thảo ASEAN - OECD về cải cách quy định hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7835/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7835/VPCP-TCCV
V/v Hội thảo ASEAN - OECD về cải cách quy định hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao về Đề án tổ chức Hội thảo ASEAN - OECD về cải cách quy định hành chính (Văn bản số 4370/ĐA-BNG-THKT ngày 27 tháng 10 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý với nội dung Đề án tổ chức Hội thảo ASEAN - OECD về cải cách quy định hành chính do Bộ Ngoại giao trình (Văn bản số 4370/ĐA-BNG-THKT ngày 27 tháng 10 năm 2010). Thời gian tổ chức hội thảo vào 02 ngày 25 và 26 tháng 11 năm 2010.

2. Giao Bộ Ngoại giao:

- Là cơ quan điều phối chung, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với OECD xây dựng chương trình, kịch bản chung của Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ mời các đại biểu phù hợp từ các nước ASEAN tham dự Hội thảo.

3. Giao Văn phòng Chính phủ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và OECD chuẩn bị nội dung của các phiên làm việc; các bài phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ, các bài phát biểu khác; xây dựng kịch bản điều hành các phiên làm việc; ghi biên bản và tổng kết Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị nội dung liên quan hợp tác Việt Nam - OECD. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và OECD tổ chức họp báo công bố báo cáo đánh giá của OECD về chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010.

- Gửi thư mời các đại biểu trong nước tham dự Hội thảo.

4. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị nội dung và đề xuất hướng hợp tác ASEAN - OECD trong lĩnh vực cải cách hành chính.

5. Đồng ý sử dụng kinh phí tổ chức Hội thảo từ nguồn kinh phí dành cho năm ASEAN 2010 do Bộ Ngoại giao quản lý.

6. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì các phiên làm việc của Hội thảo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: QHQT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7835/VPCP-TCCV Hội thảo ASEAN - OECD về cải cách quy định hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89