Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7754/VPCP-KNTN tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7754/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7754/VPCP-KNTN
V/v tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 3079/TTr-TTCP ngày 15 tháng 10 năm 2010 về việc tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 3079/TTr-TTCP ngày 15 tháng 10 năm 2010 về việc tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Văn phòng BCĐ TW về PCTN;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3), PT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7754/VPCP-KNTN tổ chức Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 8 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85