Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7455/BGDĐT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Mạnh Nhị
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7455/BGDĐT-TCCB
Về việc rà soát, xác định những người là công chức

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

KHẨN

 

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ

Để báo cáo Bộ Nội vụ về việc rà soát hiện trạng và xác định những người là công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010, đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách công chức và tổng hợp số lượng công chức, viên chức của đơn vị (theo mẫu số 1 và mẫu số 2 ban hành kèm theo Công văn này). Cụ thể như sau:

1. Hiện trạng:

Tổng hợp, thống kê theo biểu số 1 với một số thông tin sau: Số lượng công chức, viên chức hành chính nghiệp vụ đang xếp ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tất cả các ngạch khác chia theo giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, độ tuổi...

2. Xác định những người là công chức:

Thống kê những người được xác định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BNV theo biểu mẫu số 2.

Công chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức sự nghiệp trực thuộc thì các tổ chức sự nghiệp trực thuộc này không có công chức. Ví dụ: Đối với Đại học, chỉ có Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học là công chức.

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ) và gửi đến địa chỉ email lmduc@moet.edu.vn trước ngày 15 tháng 11 năm 2011.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7455/BGDĐT-TCCB ngày 04/11/2011 về rà soát, xác định những người là công chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.310

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!