Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7407/VPCP-V.III năm 2013 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7407/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 05/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7407/VPCP-V.III
V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Văn phòng Quốc hội

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10662/BTC-QLN ngày 13 tháng 8 năm 2013 về việc dự kiến chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý, chưa đưa Báo cáo tình hình nợ công (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu) vào Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật quản lý nợ công.

2. Đề nghị Văn phòng Quốc hội báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Chính phủ rút nội dung nêu trên ra khỏi dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- Bộ TC, Bộ KH&ĐT (để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Vụ KTTH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7407/VPCP-V.III năm 2013 chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227