Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc báo cáo công tác tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn An Ninh
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v: Báo cáo công tác tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2009 về lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 4304/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 27/5/2009 về việc Triển khai kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo, trong đó yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo hoàn thành trước ngày 15/8/2009 việc tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông cho lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị có liên quan trực thuộc sở giáo dục và đào tạo.

Để có số liệu tổng hợp chung, Bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo gửi báo cáo việc tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông (theo mẫu gửi kèm) về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 15/9/2009; địa chỉ: Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội; email: phongkdclgdpt@moet.edu.vn; fax: 04.38684995.

Nếu cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên viên Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐT: 04.38683361, 0906123645.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ
VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Nguyễn An Ninh

 

UBND TỈNH/TP ............................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO......
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:         /SGDĐT-KTKĐCLGD
V/v: Báo cáo công tác tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông

.............., ngày ... tháng ... năm 2009

 

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện Công văn số 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo công tác tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố ... báo cáo như sau:

Lớp tập huấn

Thời gian (từ ngày... đến ngày ... tháng ...)

Địa điểm

Thành phần tham dự

Sở GDĐT

Phòng GDĐT

Cơ sở giáo dục phổ thông

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo các phòng thuộc Sở

Chuyên viên

Lãnh đạo

Chuyên viên

TH

THCS

THPT

CB QL

GV

CB QL

GV

CB QL

GV

Lớp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những khó khăn, vướng mắc (nếu có): ............................................................................

Những kiến nghị, đề xuất (nếu có): ...................................................................................

Trân trọng./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7340/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/08/2009 về việc báo cáo công tác tổ chức tập huấn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151