Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7259/BYT-TCCB năm 2016 về khảo sát xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7259/BYT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Viết Hùng
Ngày ban hành: 04/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7259/BYT-TCCB
v/v khảo sát xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý ngành y tế đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành, Bộ Y tế tiến hành đánh giá năng lực cần thiết của cán bộ lãnh đạo và quản lý làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với các vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đối tượng:

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế

- Giám đốc, các Phó Giám Bệnh viện đa khoa

- Giám đốc, các Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố gửi Bộ Phiếu điều tra (mẫu kèm theo) đến các cán bộ lãnh đạo quản lý theo thành phần nêu trên để nghiên cứu trả lời. Các Phiếu trả lời đề nghị gửi về Trường Đại học Y tế Công cộng trước ngày 15/10/2016 theo địa chỉ:

TS. Hoàng Khánh Chi

Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế, Trường Đại học Y tế Công cộng

138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà nội

Email: hkc@hsph.edu,.vn                                   Điện thoại: 0912345118

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng ( để báo cáo)
- Thứ trưởng Lê Quang Cường ( để bc)
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Viết Hùng

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CƠ BẢN
CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

GIỚI THIỆU:

Trước hết, Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng xin gửi tới các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế lời chào trân trọng!

Hiện tại Bộ Y tế đang xây dựng và hoàn thiện vị trí chức danh của các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế.Để thực hiện được nhiệm vụ này, việc đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu đào tạo về quản lý của các cán bộ lãnh đạo và quản lý là vô cùng quan trọng.Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành đánh giá năng lực cơ bản cần thiết cho các vị trí chức danh của các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế nhằm cung cấp bằng chứng thực tế, làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp trong tương lai. Do đó, việc có được ý kiến trung thực từ các cán bộ quản lý trong hệ thống y tế là rất quan trọng.

Chúng tôi xin khẳng định rằng các thông tin thu được chỉ nhằm mục đích cho việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp. Việc tham gia trả lời của anh/chị là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi đánh giá cao các ý kiến đóng góp của anh/chị và xin chân thành cảm ơn anh/chị đã hợp tác với Bộ Y tế, Trường trong việc cung cấp thông tin này.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TS. Hoàng Khánh Chi

Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế, Trường Đại học Y tế Công cộng

138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà nội

Email: hkc@hsph.edu,.vn                                   Điện thoại:0912345118

 

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các anh/chị!

 

CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CƠ BẢN CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐCSỞ Y TẾ

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: .............................................................................

2. Tuổi:…………

3. Giới tính Nam ⬜                                          Nữ ⬜

4. Dân tộc: Kinh ⬜                        Khác (ghi rõ.................................................)

5. Chức vụ hiện tại.............................................Tỉnh:.....................................

6. Thời gian giữ chức vụ hiện tại (tính đến thời điểm hiện tại)……………….(tháng/năm)

7. Bằng cấp đào tạo chuyên môn cao nhất

Bác sĩ   ⬜

Dược sĩ ⬜

Tiến sĩ   (ghi rõ chuyên ngành:………………….)   ⬜

CKI (ghi rõ chuyên ngành:……………………)       ⬜

CKII (ghi rõ chuyên ngành:……………………)      ⬜

Thạc sĩ (ghi rõ chuyên ngành:…………………)     ⬜

Khác (ghi rõ:…………………………………..)        ⬜

8. Trình độ quản lý hành chính nhà nước

Chuyên viên                                          ⬜

Chuyên viên chính                                 ⬜

Chuyên viên cao cấp                             ⬜

Khác (ghi rõ...................................) ⬜

9. Chức danh nghề nghiệp hạng mấy:

Hạng I                                                               ⬜

Hạng II                                                              ⬜

Hạng III                                                             ⬜

Hạng IV                                                            ⬜

 

 

Ký tên

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU

Anh/chị hãy đánh dấu X vào ô phù hợp theo mỗi nội dung (năng lực) trong bảng dưới đây để bày tỏ quan điểm của anh/chị về mức độ năng lực cần thiết cho GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ, cụ thể là:

1. Cấp độ 1: Không cần

2. Cấp độ 2: Cần ít (khoảng 25%)

3. Cấp độ 3: Cần (>25%-50%)

4. Cấp độ 4: Cần nhiều (>50-75%)

5. Cấp độ 5: Cần rất nhiều (>75%-100%)

Lưu ý: ngoài những năng lực đã liệt kê trong bảng, nếu anh chị thấy cần bổ sung thêm năng lực nào khác, xin vui lòng điền vào những dòng trống ở cuối bảng. Nếu anh chị có ý kiến nào khác, vui lòng ghi vào phần Ý kiến khác phía cuối bộ câu hỏi này.

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các anh/chị!

 

B. CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Theo anh/chị, GIÁM ĐỐC,PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ cần năng lực dưới đây ở mức độ nào?

Trả lời

Ghi chú

(Anh/chị hãy ghi vào cột này những ý kiến điều chỉnh, bổ sung nếu có)

Không cần

 

(1)

Cần ít

 

(2)

Cần

 


(3)

Cần nhiều

 

(4)

Cần rất nhiều

(5)

LĨNH VỰC 1: NGUYÊN LÝ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế

1.1.1. Phân tích cấu phần của hệ thống y tế

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Phân biệt và phân tích được mối liên hệ giữa lãnh đạo và quản lý

 

 

 

 

 

1.1.3. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Dự báo và định hướng chiến lược y tế địa phương

1.2.1. Đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển tổ chức/ngành và dự báo các tình huống xảy ra để chủ động ứng phó với các tình huống

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Sẵn sàng tạo ra và quản lý sự thay đổi để thúc đẩy tổ chức/ngành phát triển

 

 

 

 

 

1.2.3. Xác định tầm nhìn và xây dựng kế hoạch chiến lược cho tổ chức/ngành

 

 

 

 

 

1.2.4. Điều hành việc triển khai kế hoạch chiến lược trong tổ chức/ngành

 

 

 

 

 

1.2.5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược và đưa ra định hướng phát triển của tổ chức/ngành cho những giai đoạn tiếp theo

 

 

 

 

 

1.2.6. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Quản trị bản thân

1.3.1. Ra các quyết định/Tham mưu cho việc ra các quyết định phù hợp trong quản lý tổ chức/ngành

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Giao tiếp, đàm phán, thương thuyết để giải quyết hiệu quả các vấn đề với các bên liên quan

 

 

 

 

 

1.3.3. Tổ chức, điều hành/tham gia các cuộc họp hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.4. Làm việc nhóm hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.5. Quản trị áp lực trong công việc

 

 

 

 

 

1.3.6. Quản lý thời gian hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.7. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 2: ĐẠO ĐỨC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Tiêu chuẩn 1. Tuân thủ các quy định đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế

2.1.1. Hiểu biết các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Tham mưu và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức với đồng nghiệp, người bệnh, các bên liên quan và cộng đồng

 

 

 

 

 

2.1.3. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Xây dựng, thực hiện, đánh giá và vận động chính sách

2.2.1. Tham mưu cho UBND tỉnh và Bộ Y tế trong xây dựng các chính sách thuộc lĩnh vực y tế tại địa phương

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách y tế tại địa phương

 

 

 

 

 

2.2.3. Khác (ghi rõ): ………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng - triển khai pháp luật/chính sách về y tế quốc gia

2.3.1. Tham mưu cho UBND tỉnh và Bộ Y tế trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế tại địa phương

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Tổ chức và thực hiện Luật tại địa phương

 

 

 

 

 

2.3.3. Khác (ghi rõ): ………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 3: QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC

Tiêu chuẩn 1: Quản lý tài chính y tế

3.1.1.Chỉ đạo lập kế hoạch tài chính phù hợp và khả thi

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hiệu quả

 

 

 

 

 

3.1.3. Chỉ đạo đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính

 

 

 

 

 

3.1.4. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2: Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực

3.2.1. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân lực hiệu quả đáp ứng mục tiêu của ngành

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo triển khai và thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút và duy trì nhân lực ngành y tế trong địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

3.2.3. Chỉ đạo việc triển khai chính sách, chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế trong địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

3.2.4. Chỉ đạo việc triển khai chính sách đảm bảo hiệu quả công việc, đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ nhân lực y tế trong địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

3.2.5. Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ thông tin, quản lý hồ sơ nhân viên

 

 

 

 

 

3.2.6. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng (CSHT) và trang thiết bị y tế(TTBYT)

3.3.1. Hiểu biết về các quy định/chính sách liên quan đến mua sắm, đầu tư, quản lý và sử dụng CSHT và TTBYT

 

 

 

 

 

 

3.3.2.Xác định nhu cầu và lập kế hoạch mua sắm, đầu tư TTBYT và CSHT dựa trên phân tích thực trạng, khả thi về kỹ thuật và tài chính

 

 

 

 

 

3.3.3.Chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi, giám sát việc phân bổ, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế và thanh lý TTBYT & CSHT

 

 

 

 

 

3.3.4. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4: Quản lý và sử dụng hiệu quả thông tin

3.4.1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng thông tin hiệu quả của tổ chức/ngành

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch để phát triển và vận hành các hệ thống thông tin đáp ứng theo các tiêu chuẩn/qui định về thông tin và công nghệ.

 

 

 

 

 

3.4.3. Chỉ đạo áp dụng các giải pháp để đảm bảo sự an toàn, bảo mật và kết nối khi chia sẻ thông tin của tổ chức/ngành

 

 

 

 

 

3.4.4. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 4: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ (DVYT)

Tiêu chuẩn 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động/cung cấp DVYT hiệu quả và khả thi

4.1.1. Chỉ đạo xác định, thu thập, phân tích được thông tin cần có để LKH

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Chỉ đạo xác định vấn đề/dịch vụ ưu tiên để lập kế hoạch

 

 

 

 

 

4.1.3. Chỉ đạo phân tích để tìm yếu tố ảnh hưởng/liên quan đến vấn đề ưu tiên

 

 

 

 

 

4.1.4. Chỉ đạo phân tích các bên liên quan trong LKH

 

 

 

 

 

4.1.5. Chỉ đạo xây dựng mục tiêu trong kế hoạch

 

 

 

 

 

4.1.6. Chỉ đạo lựa chọn/đề xuất các giải pháp hiệu quả và khả thi đạt được mục tiêu đề ra trong bản kế hoạch

 

 

 

 

 

4.1.7. Xác định/đề xuất các nguồn lực cần thiết để triển khai kế hoạch

 

 

 

 

 

4.1.8. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Tổ chức và giám sát thực hiện hoạt động/DVYT

4.2.1. Chỉ đạo xác định nhu cầu và công việc chính cần giám sát hỗ trợ cán bộ, nhân viên làm việc trong lĩnh vực mình phụ trách

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Chỉ đạo lập kế hoạch giám sát hỗ trợ cán bộ, nhân viên làm việc trong lĩnh vực mình phụ trách

 

 

 

 

 

4.2.3. Thực hiện các kỹ năng giám sát hỗ trợ phù hợp

 

 

 

 

 

4.2.4. Chỉ đạo xây dựng và sử dụng các công cụ giám sát phù hợp

 

 

 

 

 

4.2.5. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các cán bộ, nhân viên trong và sau giám sát

 

 

 

 

 

4.2.6. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Kiểm tra và thanh tra hoạt động/DVYT

4.3.1. Chỉ đạo lập kế hoạch kiểm tra/thanh tra hoạt động/DVYT trong ngành

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Chỉ đạo xây dựng và sử dụng các công cụ kiểm tra/thanh tra phù hợp

 

 

 

 

 

4.3.3.Chỉ đạo thực hiện các hoạt động xử lý sau kiểm tra/thanh tra

 

 

 

 

 

4.3.4. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4. Theo dõi và đánh giá (M&E) thực hiện kế hoạch hoạt động/DVYT

4.4.1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch M&E các hoạt động/DVYT

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch M&E các hoạt động/DVYT

 

 

 

 

 

4.4.3. Chỉ đạo xây dựng và sử dụng các công cụ phù hợp để thu thập thông tin M&E

 

 

 

 

 

4.4.4. Chỉ đạo phân tích các số liệu thu thập được

 

 

 

 

 

4.4.5. Chỉ đạo viết báo cáo và làm các sản phẩm đáp ứng được mục tiêu M&E

 

 

 

 

 

4.4.6. Chỉ đạo chia sẻ và sử dụng kết quả M&E trong quản lý tổ chức/ngành

 

 

 

 

 

4.4.7..Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Quản lý chất lượng dịch vụ y tế

4.5.1. Chỉ đạo xây dựng các chính sách, quy định và tiêu chuẩn về chất lượng và quản lý chất lượng DVYT

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng DVYT

 

 

 

 

 

4.5.3. Chỉ đạo giám sát, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách và kế hoạch quản lý chất lượng DVYT

 

 

 

 

 

4.5.4. Định hướng, chỉ đạo thực hiện các giải pháp, sáng kiến cải tiến chất lượng DVYT

 

 

 

 

 

4.5.5.Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 6. Quản lý khủng hoảng và giảm nguy cơ thảm họa

4.6.1. Hiểu biết về quản lý tình huống khẩn cấp và giảm nguy cơ thảm họa

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tình huống khẩn cấp và giảm nguy cơ thảm họa của ngành y tế thuộc tỉnh, thành phố

 

 

 

 

 

 

4.6.3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý khủng hoảng về truyền thông của ngành y tế địa phương

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Khác (ghi rõ): ……………………..

……………………………………………

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

Các lĩnh vực, tiêu chuẩn, tiêu chí khác cần bổ sung (ghi rõ):

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CƠ BẢN
CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỈNH

GIỚI THIỆU:

Trước hết, Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng xin gửi tới các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế lời chào trân trọng!

Hiện tại Bộ Y tế đang xây dựng và hoàn thiện vị trí chức danh của các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế.Để thực hiện được nhiệm vụ này, việc đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu đào tạo về quản lý của các cán bộ lãnh đạo và quản lý là vô cùng quan trọng.Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành đánh giá năng lực cơ bản cần thiết cho các vị trí chức danh của các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế nhằm cung cấp bằng chứng thực tế, làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp trong tương lai. Do đó, việc có được ý kiến trung thực từ các cán bộ quản lý trong hệ thống y tế là rất quan trọng.

Chúng tôi xin khẳng định rằng các thông tin thu được chỉ nhằm mục đích cho việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp. Việc tham gia trả lời của anh/chị là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi đánh giá cao các ý kiến đóng góp của anh/chị và xin chân thành cảm ơn anh/chị đã hợp tác với Bộ Y tế, Trường trong việc cung cấp thông tin này.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TS. Hoàng Khánh Chi

Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế, Trường Đại học Y tế Công cộng

138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà nội

Email: hkc@hsph.edu,.vn                                   Điện thoại:0912345118

 

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các anh/chị!

 

CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CƠ BẢN CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỈNH

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: .............................................................................

2. Tuổi:…………

3. Giới tính Nam ⬜                                          Nữ ⬜

4. Dân tộc: Kinh ⬜                        Khác (ghi rõ.................................................)

5. Chức vụ hiện tại.............................................Tỉnh:........................................

6. Thời gian giữ chức vụ hiện tại (tính đến thời điểm hiện tại)……………….(tháng/năm)

7. Bằng cấp đào tạo chuyên môn cao nhất

Bác sĩ   ⬜

Dược sĩ ⬜

Tiến sĩ   (ghi rõ chuyên ngành:………………….)   ⬜

CKI (ghi rõ chuyên ngành:……………………)       ⬜

CKII (ghi rõ chuyên ngành:……………………)      ⬜

Thạc sĩ (ghi rõ chuyên ngành:…………………)     ⬜

Khác (ghi rõ:…………………………………..)        ⬜

8. Trình độ quản lý hành chính nhà nước

Chuyên viên                                          ⬜

Chuyên viên chính                                 ⬜

Chuyên viên cao cấp                             ⬜

Khác (ghi rõ...................................)      ⬜

9. Chức danh nghề nghiệp hạng mấy:

Hạng I                                                               ⬜

Hạng II                                                              ⬜

Hạng III                                                             ⬜

Hạng IV                                                            ⬜

 

 

Ký tên

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU

Anh/chị hãy đánh dấu X vào ô phù hợp theo mỗi nội dung (năng lực) trong bảng dưới đây để bày tỏ quan điểm của anh/chị về mức độ năng lực cần thiết cho GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN, cụ thể là:

1. Cấp độ 1: Không cần

2. Cấp độ 2: Cần ít (khoảng 25%)

3. Cấp độ 3: Cần (>25%-50%)

4. Cấp độ 4: Cần nhiều (>50-75%)

5. Cấp độ 5: Cần rất nhiều (>75%-100%)

Lưu ý: ngoài những năng lực đã liệt kê trong bảng, nếu anh chị thấy cần bổ sung thêm năng lực nào khác, xin vui lòng điền vào những dòng trống ở cuối bảng. Nếu anh chị có ý kiến nào khác, vui lòng ghi vào phần Ý kiến khác phía cuối bộ câu hỏi này.

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các anh/chị!

 

B. CÁC NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Theo anh/chị, GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐCBỆNH VIỆN cần năng lực dưới đây ở mức độ nào?

Trả lời

Ghi chú

(Anh/chị hãy ghi vào cột này những ý kiến điều chỉnh, bổ sung nếu có)

Không cần

 

(1)

Cần ít

 

(2)

Cần

 


(3)

Cần nhiều

 

(4)

Cần rất nhiều

(5)

LĨNH VỰC 1: NGUYÊN LÝ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế

1.1.1 Phân tích các cấu phần của hệ thống y tế và ứng dụng tại các bệnh viện

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Phân biệt và phân tích được mối liên hệ giữa lãnh đạo và quản lý tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Dự báo và định hướng chiến lược bệnh viện

1.2.1.Đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển của bệnh viện và dự báo các tình huống xảy ra để chủ động ứng phó với các tình huống

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Sẵn sàng tạo ra và quản lý sự thay đổi để thúc đẩy bệnh viện phát triển

 

 

 

 

 

1.2.3. Xác định tầm nhìn và xây dựng kế hoạch chiến lược của bệnh viện

 

 

 

 

 

1.2.4. Điều hành việc triển khai kế hoạch chiến lược của bệnh viện

 

 

 

 

 

1.2.5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược và đưa ra định hướng phát triển bệnh viện cho những giai đoạn tiếp theo

 

 

 

 

 

1.2.6. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Quản trị bản thân

1.3.1. Ra các quyết định/Tham mưu cho việc ra các quyết định phù hợp trong quản lý tổ chức

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Giao tiếp, đàm phán, thương thuyết để giải quyết hiệu quả các vấn đề với các bên liên quan

 

 

 

 

 

1.3.3. Tổ chức, điều hành/tham gia các cuộc họp hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.4. Làm việc nhóm hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.5. Quản trị áp lực trong công việc

 

 

 

 

 

1.3.6. Quản lý thời gian hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.7. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 2: ĐẠO ĐỨC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Tiêu chuẩn 1. Tuân thủ các quy định đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế

2.1.1. Hiểu biết các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.1.2, Áp dụng các nguyên tắc đạo đức với đồng nghiệp, người bệnh, các bên liên quan và cộng đồng

 

 

 

 

 

2.1.3. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Xây dựng, thực hiện, đánh giá và vận động chính sách

2.2.1. Vận động, xây dựng, thực hiện, và đánh giá các chính sách tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Tham mưu/tham gia trong vận động, xây dựng, thực hiện, và đánh giá chính sách chính trị- kinh tế-xã hội- và an ninh quốc phòng

 

 

 

 

 

2.2.3. Hướng dẫn thực hiện chính sách y tế tại bệnh viện

 

 

 

 

 

2.2.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng - triển khai pháp luật/chính sách về y tế quốc gia

2.3.1. Xác định mục tiêu chính sách y tế tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Xác định tính khả thi của các chính sách y tế tại bệnh viện (về mặt chính trị, kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, luật pháp, địa lý)

 

 

 

 

 

2.3.3. Tham gia vào quá trình xây dựng chính sách y tế tại bệnh viện

 

 

 

 

 

2.3.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 3: QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC

Tiêu chuẩn 1: Quản lý tài chính y tế

3.1.1. Hiểu biết các quy định/hướng dẫn thu –chi tài chính của bệnh viện

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Chỉ đạo lập kế hoạch tài chính của bệnh viện

 

 

 

 

 

3.1.3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của bệnh viện

 

 

 

 

 

3.1.4. Chỉ đạo đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của bệnh viện

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2: Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực bệnh viện

3.2.1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhân lực đáp ứng nhu cầu hoạt động của bệnh viện

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Chỉ đạo việc thực hiện các chính sách đãi ngộ, thu hút và duy trì nhân lực bệnh viện

 

 

 

 

 

3.2.3. Chỉ đạo việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch Đào tạo và Phát triển nhân viên trong bệnh viện

 

 

 

 

 

3.2.4. Chỉ đạo công tác quản lý hiệu quả công việc của nhân viên bệnh viện

 

 

 

 

 

3.2.5. Chỉ đạo quản lý, lưu trữ thông tin, quản lý hồ sơ nhân viên bệnh viện

 

 

 

 

 

3.2.6. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Quản lý và sử dụng hiệu quả CSHT và TTB y tế trong bệnh viện

3.3.1. Chỉ đạo việc triển khai các quy định về quản lý, sử dụng TTBYT và cơ sở hạ tầng trong bệnh viện

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Chỉ đạo việc xác định nhu cầu và lập kế hoạch mua sắm, đầu tư TTBYT và CSHT của bệnh viện dựa trên phân tích thực trạng, khả thi về kỹ thuật và tài chính

 

 

 

 

 

3.3.3. Chỉ đạo thực hiện mua sắm, đầu tư, sửa chữa TTBYT và CSHT của bệnh viện theo quy định

 

 

 

 

 

3.3.4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát việc phân bổ, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm chuẩn, hiệu chỉnh và thay thế, thanh lý TTB và CSHT y tế tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Chỉ đạo xử lý sai phạm khi phát hiện có vi phạm trong quản lý, sử dụng CSHT và TTB y tế tại BV

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4: Quản lý và sử dụng hiệu quả thông tin để xây dựng chiến lược bệnh viện

3.4.1. Định hướng/xây dựng chiến lược phù hợp để quản lý và khai thác thông tin phù hợp với qui định, tiêu chuẩn hiện hành và công nghệ phù hợp.

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Định hướng, xây dựng và thực hiện các kế hoạch để đảm bảo thông tin, hệ thống thông tin được xây dựng, triển khai đáp ứng được nhu cầu hoạt động của bệnh viện.

 

 

 

 

 

3.4.3. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 4: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ (DVYT)

Tiêu chuẩn 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động/cung cấp DVYT hiệu quả và khả thi

4.1.1. Chỉ đạo và hướng dẫn các nhân viên của bệnh viện lập kế hoạch cung cấp dịch vụ y tế tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Đánh giá và phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện

 

 

 

 

 

4.1.3. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Tổ chức và giám sát thực hiện hoạt động bệnh viện

4.1.1. Chỉ đạo tổ chức triển khai KH tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Chỉ đạo lập kế hoạch giám sát hỗ trợ cán bộ, nhân viên bệnh viện

 

 

 

 

 

4.2.3. Chỉ đạo xây dựng và sử dụng các công cụ giám sát phù hợp đối với bệnh viện

 

 

 

 

 

4.2.4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện giám sát tại bệnh viện

 

 

 

 

 

4.2.5. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo thuận lợi trong và sau giám sát

 

 

 

 

 

4.2.6. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Kiểm tra và thanh tra hoạt động bệnh viện

4.3.1. Chỉ đạo lập kế hoạch kiểm tra/thanh tra thực hiện công việc trong bệnh viện

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Chỉ đạo xây dựng và sử dụng các công cụ kiểm tra phù hợp trong bệnh viện

 

 

 

 

 

4.3.3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động xử lý sau kiểm tra trong bệnh viện

 

 

 

 

 

4.3.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4. Theo dõi và đánh giá (M&E) thực hiện kế hoạch hoạt động bệnh viện

4.4.1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch M&E các hoạt động tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Chỉ đạo xây dựng các chỉ số M&E các hoạt động tại bệnh viện

 

 

 

 

 

4.4.3. Chỉ đạo xây dựng và sử dụng các công cụ phù hợp để thu thập thông tin M&E tại bệnh viện

 

 

 

 

 

4.4.4. Chỉ đạo phân tích các số liệu thu thập được

 

 

 

 

 

4.4.5. Chỉ đạo viết báo cáo và làm các sản phẩm đáp ứng được mục tiêu M&E (ví dụ: bản khuyến nghị tăng cường chất lượng dịch vụ tại bệnh viện...)

 

 

 

 

 

4.4.6. Chỉ đạo chia sẻ kết quả M&E, sử dụng kết quả đó vào công tác lập kế hoạch và quản lý của bệnh viện

 

 

 

 

 

4.4.7. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Quản lý chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện

4.5.1. Chỉ đạo thực hiện các chính sách, quy định về quản lý chất lượng tại bệnh viện

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng tại bệnh viện

 

 

 

 

 

4.5.3. Chỉ đạo thực hiện giám sát, theo dõi, đánh giá thực hiện chính sách về quản lý chất lượng và kế hoạch quản lý chất lượng tại bệnh viện

 

 

 

 

 

4.5.4. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp, biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ tại bệnh viện

 

 

 

 

 

4.5.5. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 6. Quản lý khủng hoảng và giảm nguy cơ thảm họa trong bệnh viện

4.6.1. Hiểu biết về quản lý tình huống khẩn cấp và giảm nguy cơ thảm họa trong bệnh viện

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế/bệnh viện xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tình huống khẩn cấp và giảm nguy cơ thảm họa của bệnh viện

 

 

 

 

 

 

4.6.3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý khủng hoảng về truyền thông của bệnh viện theo kế hoạch chung của Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

 

Các lĩnh vực, tiêu chuẩn, tiêu chí khác cần bổ sung: (Có thể ghi tiếp vào mặt giấy sau)

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CƠ BẢN CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

GIỚI THIỆU:

Trước hết, Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng xin gửi tới các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế lời chào trân trọng!

Hiện tại Bộ Y tế đang xây dựng và hoàn thiện vị trí chức danh của các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế.Để thực hiện được nhiệm vụ này, việc đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu đào tạo về quản lý của các cán bộ lãnh đạo và quản lý là vô cùng quan trọng.Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành đánh giá năng lực cơ bản cần thiết cho các vị trí chức danh của các cán bộ lãnh đạo và quản lý trong hệ thống y tế nhằm cung cấp bằng chứng thực tế, làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp trong tương lai. Do đó, việc có được ý kiến trung thực từ các cán bộ quản lý trong hệ thống y tế là rất quan trọng.

Chúng tôi xin khẳng định rằng các thông tin thu được chỉ nhằm mục đích cho việc xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp. Việc tham gia trả lời của anh/chị là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi đánh giá cao các ý kiến đóng góp của anh/chị và xin chân thành cảm ơn anh/chị đã hợp tác với Bộ Y tế, Trường trong việc cung cấp thông tin này.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TS. Hoàng Khánh Chi

Viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế, Trường Đại học Y tế Công cộng

138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà nội

Email: hkc@hsph.edu,.vn                                   Điện thoại: 0912345118

 

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các anh/chị!

 

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CƠ BẢN CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: .............................................................................

2. Tuổi:…………

3. Giới tính Nam ⬜                                          Nữ ⬜

4. Dân tộc: Kinh ⬜                        Khác (ghi rõ.................................................)

5. Chức vụ hiện tại........................................................Tỉnh:..................................

6. Thời gian giữ chức vụ hiện tại (tính đến thời điểm hiện tại)……………….(tháng/năm)

7. Bằng cấp đào tạo chuyên môn cao nhất

Bác sĩ   ⬜

Dược sĩ ⬜

Tiến sĩ   (ghi rõ chuyên ngành:………………….)   ⬜

CKI (ghi rõ chuyên ngành:……………………)       ⬜

CKII (ghi rõ chuyên ngành:……………………)      ⬜

Thạc sĩ (ghi rõ chuyên ngành:…………………)     ⬜

Khác (ghi rõ:…………………………………..)        ⬜

8.      Trình độ quản lý hành chính nhà nước

Chuyên viên                                          ⬜

Chuyên viên chính                                 ⬜

Chuyên viên cao cấp                             ⬜

Khác (ghi rõ...................................)      ⬜

9.      Chức danh nghề nghiệp hạng mấy:

Hạng I                                                               ⬜

Hạng II                                                              ⬜

Hạng III                                                             ⬜

Hạng IV                                                            ⬜

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU

Anh/chị hãy đánh dấu X vào ô phù hợp theo mỗi nội dung (năng lực) trong bảng dưới đây để bày tỏ quan điểm của anh/chị về mức độ năng lực cần thiết cho GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐCTRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG, cụ thể là:

1. Cấp độ 1: Không cần

2. Cấp độ 2: Cần ít (khoảng 25%)

3. Cấp độ 3: Cần (>25%-50%)

4. Cấp độ 4: Cần nhiều (>50-75%)

5. Cấp độ 5: Cần rất nhiều (>75%-100%)

Lưu ý: ngoài những năng lực đã liệt kê trong bảng, nếu anh chị thấy cần bổ sung thêm năng lực nào khác, xin vui lòng điền vào những dòng trống ở cuối bảng. Nếu anh chị có ý kiến nào khác, vui lòng ghi vào phần Ý kiến khác phía cuối bộ câu hỏi này.

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các anh/chị!

 

B. NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẦN THIẾT CỦA GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Theo anh/chị, giám đốc, phó giám đốc trung tâm y tế dự phòng cần năng lực dưới đây ở mức độ nào?

Trả lời

Ghi chú

(Anh/chị hãy ghi vào cột này những ý kiến điều chỉnh, bổ sung nếu có)

Không cần

 

(1)

Cần ít

 

(2)

Cần

 


(3)

Cần nhiều

 

(4)

Cần rất nhiều

(5)

LĨNH VỰC 1: NGUYÊN LÝ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Tiêu chuẩn 1: Lãnh đạo và quản lý các đơn vị YTDP tại địa phương

1.1.1. Phân tích các cấu phần của hệ thống y tế và ứng dụng tại các đơn vị YTDP

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Phân biệt và phân tích được mối liên hệ giữa lãnh đạo và quản lý các đơn vị YTDP

 

 

 

 

 

1.1.3 Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Dự báo và định hướng chiến lược trong YTDP

1.2.1. Đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương và dự báo các tình huống xảy ra để chủ động ứng phó với các tình huống

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Sẵn sàng tạo ra và quản lý sự thay đổi để thúc đẩy Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương phát triển

 

 

 

 

 

1.2.3. Xác định tầm nhìn và xây dựng kế hoạch chiến lược của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

1.2.4. Điều hành việc triển khai kế hoạch chiến lược của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

1.2.5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược và đưa ra định hướng phát triển của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương cho những giai đoạn tiếp theo

 

 

 

 

 

1.2.6. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Quản trị bản thân

1.3.1. Ra các quyết định/tham mưu cho việc ra các quyết định phù hợp trong quản lý tổ chức

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Giao tiếp, đàm phán, thương thuyết để giải quyết hiệu quả các vấn đề với các bên liên quan

 

 

 

 

 

1.3.3. Tổ chức, điều hành/tham gia các cuộc họp hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.4. Làm việc nhóm hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.5. Quản trị áp lực trong công việc

 

 

 

 

 

1.3.6. Quản lý thời gian hiệu quả

 

 

 

 

 

1.3.7. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 2: ĐẠO ĐỨC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ

Tiêu chuẩn 1. Tuân thủ các quy định đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế

2.1.1. Hiểu biết các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Áp dụng các nguyên tắc đạo đức với đồng nghiệp, các bên liên quan và cộng đồng

 

 

 

 

 

2.1.3. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Xây dựng, thực hiện, đánh giá và vận động chính sách

2.2.1. Vận động, xây dựng, thực hiện, và đánh giá các chính sách trong lĩnh vực y tế dự phòng

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Tham mưu/tham gia trong vận động, xây dựng, thực hiện, và đánh giá chính sách chính trị- kinh tế-xã hội- và an ninh quốc phòng

 

 

 

 

 

2.2.3. Hướng dẫn thực hiện chính sách y tế trong lĩnh vực YTDP

 

 

 

 

 

2.2.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng - triển khai pháp luật/chính sách về y tế quốc gia

2.3.1. Tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, và chính sách trong lĩnh vực y tế dự phòng

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Tham gia liên ngành trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, và chính sách liên ngành

 

 

 

 

 

2.3.3. Hướng dẫn thực hiện Luật và các chính sách trong lĩnh vực y tế dự phòng

 

 

 

 

 

2.3.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 3: QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TRONG YTDP

Tiêu chuẩn 1: Quản lý tài chính y tế

3.1.1. Hiểu biết về các quy định/hướng dẫn thu-chi tài chính của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Chỉ đạo lập kế hoạch tài chính của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

3.1.3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

3.1.4. Chỉ đạo đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

3.1.5. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2: Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực YTDP

3.2.1. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhân lực đáp ứng nhu cầu hoạt động của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Chỉ đạo việc thực hiện các chính sách đãi ngộ, thu hút và duy trì nhân lực của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

3.2.3. Chỉ đạo/tham gia việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch Đào tạo và Phát triển nhân viên của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

3.2.4. Chỉ đạo công tác quản lý hiệu quả công việc của nhân viên Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

3.2.5. Chỉ đạo quản lý, lưu trữ thông tin về nhân lực trong mạng lưới YTDP tỉnh, quản lý hồ sơ nhân viên tại trung tâm.

 

 

 

 

 

3.2.6. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3: Quản lý và sử dụng hiệu quả CSHT và TTB y tế trong YTDP

3.3.1. Hiểu biết các quy định/chính sách liên quan đến mua sắm, đầu tư, quản lý và sử dụng CSHT và TTBYT trong YTDP

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Chỉ đạo việc xác định nhu cầu và lập kế hoạch mua sắm, đầu tư TTBYT và CSHT của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương dựa trên phân tích thực trạng, khả thi về kỹ thuật và tài chính

 

 

 

 

 

3.3.3. Chỉ đạo thực hiện mua sắm, đầu tư, sửa chữa TTBYT và CSHT của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương theo quy định

 

 

 

 

 

3.3.4. Chỉ đạo công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát việc phân bổ, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm chuẩn, hiệu chỉnh và thay thế, thanh lý TTBYTvà CSHT tại Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương theo quy định

 

 

 

 

 

3.3.5. Chỉ đạo xử lý sai phạm khi phát hiện có vi phạm trong quản lý, sử dụng CSHT và TTB y tế tại Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương theo quy định

 

 

 

 

 

3.3.6. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4: Quản lý và sử dụng hiệu quả thông tin để xây dựng chiến lược YTDP

3.4.1. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý và khai thác thông tin y tế phù hợp với qui định, tiêu chuẩn hiện hành và công nghệ phù hợp.

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các kế hoạch để đảm bảo thông tin, hệ thống thông tin được xây dựng, triển khai đáp ứng được nhu cầu hoạt động của trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

3.4.3. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC 4: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG

Tiêu chuẩn 1. Xây dựng kế hoạch hoạt động/dịch vụ YTDP hiệu quả và khả thi

4.1.1. Chỉ đạo LKH hoạt động/dịch vụ YTDP tại Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Đánh giá và phê duyệt KH hoạt động/dịch vụ YTDP của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

4.1.3. Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 2. Tổ chức thực hiện và giám sát hỗ trợ thực hiện hoạt động YTDP

4.2.1. Chỉ đạo tổ chức triển khai KH tại Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Chỉ đạo việc giám sát hỗ trợ cán bộ, nhân viên làm việc tại Trung tâm và hệ thống YTDP địa phương thực hiện công việc theo KH

 

 

 

 

 

4.2.3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo thuận lợi trong và sau giám sát

 

 

 

 

 

4.2.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3. Kiểm tra/thanh tra hoạt động/dịch vụ YTDP

4.3.1. Chỉ đạo lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra/thanh tra các hoạt động/dịch vụ YTDP

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động xử lý sau kiểm tra

 

 

 

 

 

4.3.3. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4. Theo dõi và đánh giá (M&E) thực hiện hoạt động trong lĩnh vực YTDP

4.4.1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện M&E các hoạt động/dịch vụ YTDP tại Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Chỉ đạo việc chia sẻ và sử dụng kết quả M&E vào công tác quản lý và hoạt động khác

 

 

 

 

 

4.4.3. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5: Quản lý chất lượng dịch vụ YTDP

4.5.1. Chỉ đạo thực hiện các chính sách, quy định về quản lý chất lượng tại Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng tại Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

4.5.3. Chỉ đạo thực hiện giám sát, theo dõi, đánh giá thực hiện chính sách và kế hoạch quản lý chất lượng trong cung cấp DVYT dự phòng của Trung tâm và các đơn vị YTDP địa phương

 

 

 

 

 

4.5.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 6: Quản lý khủng hoảng và giảm nguy cơ thảm họa trong YTDP

4.6.1. Hiểu biết về quản lý tình huống khẩn cấp và giảm nguy cơ thảm họa dịch bệnh

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế/chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tình huống khẩn cấp và giảm nguy cơ dịch bệnh

 

 

 

 

 

 

4.6.3. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý khủng hoảng về truyền thông của hệ thống y tế dự phòng địa phương theo kế hoạch chung của Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Khác (ghi rõ):

 

 

 

 

 

 

 

Các lĩnh vực, tiêu chuẩn, tiêu chí khác cần bổ sung (ghi rõ): (ghi tiếp vào trang tiếp theo)

 

 

Các lĩnh vực, tiêu chuẩn và tiêu chí cần bổ sung thêm:

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7259/BYT-TCCB năm 2016 về khảo sát xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175