Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7194/VPCP-QT năm 2016 về kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa Thám do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7194/VPCP-QT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7194/VPCP-QT
V/v kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực s 1 Hoàng Hoa Thám

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để bảo đảm an ninh, an toàn khu vực trụ sở số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (gồm các cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh), kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2016, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an sẽ triển khai lực lượng, thiết bị kỹ thuật tại các cổng ra, vào để kiểm tra, kiểm soát toàn bộ người, hàng hóa, đồ vật, phương tiện (cả người, hàng hóa, đồ vật trên xe) trước khi vào làm việc tại khu vực trụ sở số 1 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Bộ Tư lệnh Cảnh vệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, cá
c PTTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT
, QT(03).1ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai
Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7194/VPCP-QT năm 2016 về kiểm tra, kiểm soát ra vào khu vực số 1 Hoàng Hoa Thám do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


526
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25