Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7185/VPCP-KSTT phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7185/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 13/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7185/VPCP-KSTT
V/v phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 03 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 6930/VPCP-KSTT đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tập hợp và gửi những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính để Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, …

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của các đoàn thể chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở các cấp chính quyền thực hiện việc giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tập hợp các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính và gửi về Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ (đối với hành vi của cán bộ công chức của Bộ, ngành, trung ương); Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với hành vi của cán bộ, công chức ở 03 cấp chính quyền của địa phương) để các cơ quan này báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan: NHPTVN, NHCSXH, BHXHVN;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7185/VPCP-KSTT phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.682
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41