Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 713/VPCP-QHQT nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 713/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 22/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/VPCP-QHQT
V/v nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài chính, Công an, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Quốc phòng, Y tế.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 03/TTr-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 về việc nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nâng cấp "Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính và Tín dụng công Liên bang Mê-hi-cô về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan hải quan" thành "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan".

2. Bộ Tài chính chủ trì đàm phán Hiệp định nêu trên với phía Mê-hi-cô và trình Chính phủ theo đúng quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu : VT, QHQT (3), QL 33

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 713/VPCP-QHQT ngày 22/01/2013 nâng cấp Thỏa thuận về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan hải quan Việt Nam - Mê-hi-cô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219