Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 712/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Ủy ban Dân tộc xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 712/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 712/VPCP-QHĐP
V/v giao Ủy ban Dân tộc xử lý kiến nghị các địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (bản tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2019. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, NC, TKBT, ĐMDN, QHQT, V.I, TCCV, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

(Kèm theo Công văn số 712/VPCP-QHĐP ngày 24 tháng 01 năm 2019)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị nghiên cứu, xem xét ban hành “Chương trình mục tiêu sắp xếp ổn định sản xuất và đời sống lâu dài cho đồng bào tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, khu vực sinh sống của đồng bào di dịch cư tự do” cho cả Vùng Tây bắc, giành nguồn lực thích đáng để thực hiện Chương trình này

Lai Châu

2.

Trong thời gian qua, mặc dù địa phương đã có nhiều cố gắng bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và sắp xếp, ổn định dân di cư tự do nhưng vẫn còn tình trạng một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa ổn định nơi ở, nơi sản xuất do chưa có quỹ đất để sắp xếp, bố trí. Để ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đề nghị xem xét cho tỉnh cơ chế đặc thù được sử dụng diện tích đất tại các Công ty nông, lâm nghiệp và các dự án sử dụng đất không hiệu quả hoặc bị lấn chiếm, xâm canh, xâm cư, sử dụng trái phép (đất trên giấy tờ là đất lâm nghiệp nhưng trên thực tế không còn rừng, đã bị chuyển thành đất ở, đất sản xuất từ nhiều năm), khó có khả năng thu hồi, để bố trí đất ở và đất sản xuất cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực sự thiếu đất (hộ chưa từng được bố trí đất ở, đất sản xuất hoặc bố trí chưa đủ diện tích) và tái định cư tại chỗ đối với dân di cư tự do (những vùng đã thành buôn, làng, có nơi ở và nơi sản xuất ổn định)

Đắk Lắk

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 712/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Ủy ban Dân tộc xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.820
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83