Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7115/VPCP-KGVX năm 2016 về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7115/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7115/VPCP-KGVX
V/v chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng ti xe.

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9010/BGTVT-VT ngày 04 tháng 8 năm 2016), Bộ Nội vụ (văn bn số 2921/BNV-TL ngày 24 tháng 6 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 25 ngày 27 tháng 7 năm 2016) về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của các Bộ về việc: áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ đối với các chức danh Trạm trưng, Trạm phó, Trưởng ca; vận dụng chế độ hỗ trợ tiền phòng nghỉ như quy định về công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động.

2. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ tại Điểm 1 trên trích từ Quỹ bo trì đường bộ.

3. Bộ Giao thông vận ti chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung tại Điểm 1 và 2 nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH; TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7115/VPCP-KGVX năm 2016 về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


620
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87