Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7103/VPCP-KNTN về việc đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7103/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 12/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7103/VPCP-KNTN
V/v Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

 

Xét báo cáo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 3146/BNV-TL ngày 25 tháng 9 năm 2009 về Đề án cơ chế kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trên cơ sở đó, đề xuất bổ sung việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn vào chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ trình Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7103/VPCP-KNTN về việc đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.128

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77