Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 709/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 709/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/VPCP-QHĐP
V/v giao Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý kiến nghị các địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (bản tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2019. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, NC, TKBT, ĐMDN, QHQT, V.I, TCCV, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số 709/VPCP-QHĐP ngày 24 tháng 01 năm 2019)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị sớm phê duyệt các đề án Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung để triển khai thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

TP Cần Thơ

2.

Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa được tỉnh phê duyệt với diện tích 242ha, là Khu đô thị Khoa học đầu tiên trong cả nước, khi đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm đến đặc trưng của Việt Nam về khoa học, giáo dục và định vị thương hiệu sản phẩm du lịch khoa học Bình Định đối với du khách trong nước và trên thế giới. Để dự án sớm được triển khai xây dựng, kính đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng, thu hút, phát triển nguồn nhân lực, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế... như khu công nghệ cao; đồng thời cho cơ chế, chính sách để hình thành một số doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học tại Khu đô thị Khoa học này (thành lập Viện nghiên cứu Y dược học từ việc chuyển một phần hoạt động của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, trường Đại học Khoa học ứng dụng...) và các chính sách hỗ trợ khác cho hoạt động đổi mới sáng tạo

Bình Định

3.

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ một số doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các chương trình của Trung ương do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ quốc gia, chương trình doanh nghiệp công nghệ cao

Vĩnh Phúc

4.

Đề nghị hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, phát triển theo chuỗi giá trị. Đặc biệt là hỗ trợ trong việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ

Phú Yên

5.

Về các giải pháp thúc đy khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ: Luật Khoa học - Công nghệ và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình triển khai áp dụng vn còn nhiu vướng mc, khó khăn trong việc hưởng các chính sách ưu đãi; cụ thể như trường hợp Công ty TNHH Minh Long I tại Bình Dương; chưa thật sự khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải tiến, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Kiến nghị xem xét, giải quyết những vấn đề chưa phù hợp giữa 02 Luật này và có điều chỉnh hoặc hướng dẫn cụ thể nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Bình Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 709/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36