Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 708/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý kiến nghị địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 708/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 708/VPCP-QHĐP
V/v giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý kiến nghị địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (bản tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2019. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, NC, TKBT, ĐMDN, QHQT, V.I, TCCV, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Công văn số 708/VPCP-QHĐP ngày 24 tháng 01 năm 2019)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị có cơ chế, chính sách thí điểm liên kết phát triển du lịch 03 địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nng - Quảng Nam. Xem xét tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế tại thành phố Đà Nng

TP Đà Nng

2.

Đề nghị điều chỉnh, đưa tỉnh Vĩnh Phúc vào quy hoạch vùng trọng điểm du lịch Quốc gia

Vĩnh Phúc

3.

Đề nghị xem xét phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trở thành thành phố lhội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam (giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030) để địa phương làm căn cứ triển khai thực hiện, sớm đưa Đề án vào cuộc sống - đáp ng nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà nói riêng, đồng bào cả nước nói chung và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã giao cho

Phú Thọ

4.

Đề nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực du lịch, đặc biệt là đầu tư cho hạ tng du lịch; có chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn văn hóa và phát triển loại hình du lịch cộng đồng; triển khai quy định thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và bố trí kinh phí hỗ trợ ban đầu để hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn

Hòa Bình

5.

Đề nghị hỗ trợ tỉnh hoàn thiện công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thủ tục pháp lý liên quan để công nhận khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thành khu du lịch quốc gia. Ưu tiên tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và các giải thi đấu thể thao của quốc gia, quốc tế tại Quảng Bình

Quảng Bình

6.

Đề nghị sớm phê duyệt Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc

Cao Bằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 708/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý kiến nghị địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.703

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113