Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 706/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Xây dựng xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 706/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/VPCP-QHĐP
V/v giao Bộ Xây dựng xử lý kiến nghị các địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (bản tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2019. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, NC, TKBT, ĐMDN, QHQT, V.I, TCCV, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Kèm theo Công văn số 706/VPCP-QHĐP ngày 24 tháng 01 năm 2019)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của chính phủ và các văn bản hướng dẫn như Thông tư số 05/2016/TT-BXD , Thông tư 06/2016/TT-BXD đã cơ bản xác định đầy đủ các khoản chi phí trong đầu tư xây dựng, phương pháp tính. Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn một số bất cập như: Chưa có các định mức cụ thể cho một số chi phí, như chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu, chi phí thí nghiệm đi chứng, chi phí chuyên gia,...; các nội dung về thời đim điều chỉnh tng mức đầu tư cũng như thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế (các điều 7, 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP); các nội dung hướng dẫn về chi phí dự phòng và việc thanh quyết toán chi phí dự phòng. Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa các quy định này

Hòa Bình

2.

Ngày 14/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Nghị định này tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình theo dự án và thiết kế cụ thể. Tuy nhiên khi vận hành cụ thể đã xuất hiện nhiều tồn tại, vướng mắc, như: Trình tự thủ tục còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho quá trình triển khai; vướng mắc, chồng chéo với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng,... Đề nghị sớm chỉnh sửa, bổ sung các quy định về phân loại đô thị, nâng cấp đô thị, nâng cấp xã lên phường, đồng thời sửa đổi bổ sung các quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để phù hợp với tình hình địa phương

Hòa Bình

3.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có một số nhà đầu tư sản xuất cát nhân tạo từ nguồn nguyên liu là tro, xỉ của nhà máy sản xuất bô xít để thay thế nguồn cát tự nhiên; kính đề ngh Bsớm có văn bản hướng dẫn đcó cơ sở triển khai thực hiện

Lâm Đồng

4.

Về loại hình Condotel, Officetel, Shophouse: Đây là loại hình bất động sản pháp luật chưa quy định cụ thể do đó sẽ khó khăn trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, vận hành, cấp giy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với các loại hình bất động sản trên. Kiến nghị sớm ban hành quy định đtạo khung pháp lý cho hoạt động các loại hình này

Bà Rịa Vũng Tàu

5.

Đề nghị xem xét, sớm hoàn tất công tác thẩm định thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại, nhằm tạo điều kiện cho Bến Tre triển khai thực hiện ngay công tác GPMB, đầu tư htầng đthu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và gia tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế tỉnh nhà trong điều kiện hai khu CN hiện hữu của tỉnh (Giao Long, An Hiệp) đã không còn mặt bằng đất sạch

Bến Tre

6.

Vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật Nhà ở: Theo quy định của Luật nhà ở thì các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải đấu giá, đu thầu. Chỉ được phép chỉ định trong trường hợp doanh nghiệp có đất ở hợp pháp. Quy định này triển khai trong thực tế bị vướng mắc, khiếu nhiều dự án đầu tư nhà ở thương mại ở địa phương bị chậm tiến độ.

Cụ thể là: Trong thực tế hiện nay có nhiều doanh nghiệp có sẵn đất, nhưng chưa phải là đất ở (thổ cư). Để thực hiện dự án nhà ở, theo Luật nhà ở thì phải tổ chức đấu thầu. Nếu vậy, Nhà nước phải bỏ tiền ra để thu hồi đất thì mới tổ chức đấu thầu được. Hơn nữa, nếu tổ chức đấu thầu mà doanh nghiệp khác trúng thầu thì việc thương lượng giữa 2 doanh nghiệp về chi phí đền bù của lô đất đó cũng rất phức tạp, thậm chí không thể thực hiện được, gây ra tranh chấp khiếu kiện không đáng có. Mặt khác, theo Luật đất đai thì dự án nhà ở thương mại cũng không thuộc diện được Nhà nước thu hi đất. Kiến nghị sớm đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc này

Sóc Trăng

7.

Xử lý tro xtại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Đề nghị Bộ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018

nh Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 706/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Xây dựng xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226