Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 705/KL-VP về việc trang cấp lâm phục cho các Vườn quốc gia do Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 705/KL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 705/KL-VP
V/v:Trang cấp lâm phục cho các Vườn quốc gia.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Các Vườn quốc gia thuộc Cục

Ngày 20 tháng 6 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các Quyết 1868/QĐ-BNN-KL phê duyệt việc cấp trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức các Vườn quốc gia thuộc Cục Kiểm lâm; Cục Kiểm lâm hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng được cấp trang phục Kiểm lâm gồm: Cán bộ, viên chức trong chỉ tiêu biên chế của Vườn (kể cả hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp).

2. Các Vườn quốc gia lập danh sách cán bộ, viên chức đề nghị cấp trang phục, cấp hiệu Kiểm lâm (theo mẫu đính kèm). Hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị cấp trang phục;

- Danh sách cán bộ, viên chức.

3. Thời hạn nộp hồ sơ đến ngày 31 tháng 7 năm 2008.

Cục Kiểm lâm yêu cầu các Vườn quốc gia sớm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Dũng

 

CỤC KIỂM LÂM
VƯỜN QUỐC GIA ………..  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

 

ngày     tháng      năm 2008

 

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ CẤP TRANG PHỤC KIỂM LÂM CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ hoặc mã ngạch CC,VC

Bậc lương

Hệ số lương hiện hưởng

Cấp hiệu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

8

 

I. Lãnh đạo Vườn

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

 

4

Vũ Văn H

Trưởng phòng

 

 

 

 

5

Bùi Văn T

13.095

Bậc 7

4,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Phòng Kế hoạch Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC
GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Các chức danh lãnh đạo từ Phó trạm trưởng Kiểm lâm trở lên thì ghi chức danh (không cần mã ngạch).

- Tất cả viên chức còn lại phải ghi mã ngạch, bậc lương và Hệ số lươnghiện hưởng để xác định cấp hiệu.

- Cột 6 để trống;

- Bản danh sách này gửi kèm phai về Email: halt.kl@mard.gov.vn.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 705/KL-VP về việc trang cấp lâm phục cho các Vườn quốc gia do Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.199
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122