Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7023/BQP-CT năm 2013 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 7023/BQP-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Thành Cung
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7023/BQP-CT
V/v tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 

Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, giao cho Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Để công tác TKQT hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia mùa khô 2013-2014 và công tác TKQT hài cốt liệt sĩ trong nước thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách và các quy định của Đảng và Chính phủ, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương, đơn vị như sau:

I. CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ Ở LÀO VÀ CAMPUCHIA

Mùa khô 2012-2013, các Quân khu, Ban Công tác đặc biệt (CTĐB), Ban Chuyên trách (BCT) các tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ TKQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 994 hài cốt liệt sĩ; trong đó, ở Lào: 413 hài cốt, có 27 hài cốt xác định được họ tên, quê quán; ở Campuchia: 581 hài cốt, có 21 hài cốt xác định được họ tên, quê quán; công tác giao nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ có tên về quê hương được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và thỏa thuận với Chính phủ Lào, Chính phủ Campuchia, Bộ Quốc phòng, Ban Công tác đặc biệt - Ủy ban Chuyên trách Chính phủ đề nghị các địa phương, đơn vị làm tốt những nội dung sau đây:

1. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ TKQT hài cốt liệt sĩ mùa khô 2012-2013; xây dựng kế hoạch TKQT mùa khô 2013-2014 sát với tình hình thực tế địa bàn đảm nhiệm. Thời gian các Đội sang Lào làm nhiệm vụ từ trung tuần tháng 10/2013; các Đội sang Campuchia làm nhiệm vụ từ đầu tháng 11/2013. Các Quân khu chỉ đạo kiện toàn tổ chức; phê duyệt kế hoạch và gửi báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cơ quan Thường trực - Cục Chính sách/TCCT) trước ngày 20/9/2013, để tổng hợp, thông báo thống nhất với Bạn trước khi các Đội sang làm nhiệm vụ.

2. Các Quân khu, Ban CTĐB, BCT cấp tỉnh tăng cường huy động lực lượng cựu chiến binh và các đơn vị quân đội từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào, Campuchia tham gia phối hợp cung cấp thông tin, bản đồ mai táng liệt sĩ; lựa chọn những người biết nhiều thông tin, thông thuộc địa hình phối hợp với các Đội TKQT thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo các Đội chủ động phối hợp chặt chẽ, đề nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương Bạn cử cán bộ có kinh nghiệm, nắm chắc địa bàn để giúp tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ và phối hợp giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra.

3. Việc TKQT hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi không còn thông tin có thể tìm kiếm được. Do vậy, các đơn vị, địa phương chủ động đề nghị với các cấp chính quyền và quan hệ với các địa phương Bạn tạo điều kiện về nơi ở và sinh hoạt thuận lợi hơn đối với các Đội quy tập trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất Bạn; tiến hành thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ; giữ vững đoàn kết, quyết tâm cao; giải quyết tốt các mối quan hệ với nhân dân Bạn; phản ánh kịp thời về cơ quan quản lý cấp trên tình hình có liên quan.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh và các quân khu có Đội quy tập mộ liệt sĩ ở Lào và Campuchia tiếp tục thực hiện tốt công tác khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân của Bạn có thành tích trong phối hợp làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam trên đất Lào và Campuchia.

5. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra; thường xuyên rút kinh nghiệm; quản lý tốt con người, cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm chi tiêu tài chính chặt chẽ, đúng chế độ quy định; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.

II. CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ Ở TRONG NƯỚC

1. Các địa phương, đơn vị chủ động nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án TKQT hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị những nội dung có liên quan để triển khai thực hiện sau Hội nghị tập huấn triển khai trong toàn quốc.

2. Thực hiện thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác TKQT hài cốt liệt sĩ theo quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Quốc phòng ủy quyền Bộ Tư lệnh các quân khu có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo tổ chức công tác TKQT theo địa bàn đảm nhiệm. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện và quản lý công tác TKQT trên địa bàn; Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tham mưu, đề xuất và giúp chỉ đạo thực hiện. Lực lượng TKQT do các quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức theo các quy định hướng dẫn của trên, là lực lượng nòng cốt TKQT trên địa bàn; các đơn vị, các lực lượng khác có trách nhiệm phối hợp, không tùy tiện trực tiếp tổ chức lực lượng cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Các đơn vị quân đội có trách nhiệm rà soát, tiếp tục hoàn thiện sơ đồ mộ chí, hồ sơ, sổ danh sách liệt sĩ của đơn vị đang lưu giữ và tổ chức quản lý chặt chẽ; tiếp tục bàn giao bản sao danh sách liệt sĩ và sơ đồ mộ chí của đơn vị cho các đơn vị làm nhiệm vụ TKQT. Tra cứu để xác định tên, quê quán của liệt sĩ theo đề nghị của các Đội TKQT trên địa bàn đơn vị đã chiến đấu.

4. Thực hiện đúng các quy định trong TKQT hài cốt liệt sĩ. Khi có các sự việc phức tạp diễn ra liên quan đến công tác TKQT, các địa phương, đơn vị phải tổ chức xác minh, kết luận cụ thể và giải quyết theo thẩm quyền; những trường hợp quy tập hài cốt có số lượng lớn (khu mộ tập thể) báo cáo kế hoạch về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/TCQT) trước khi tổ chức thực hiện. Trường hợp tìm kiếm, cất bốc được di vật, nếu chưa đủ độ tin cậy hoặc có những dấu hiệu bất thường, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng có thẩm quyền giám định, kết luận đúng là hài cốt, di vật của liệt sĩ mới bàn giao cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội an táng vào nghĩa trang liệt sĩ và quản lý theo quy định.

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ BQP (để báo cáo);
- Bộ LĐTB&XH;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Chính trị;
- Bộ CHQS các tỉnh, thành phố;
- Cục Chính sách/TCCT (2b);
- Lưu: VT, NCTH; Q 204b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7023/BQP-CT năm 2013 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202