Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 699/QLCL-TTPC năm 2015 rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 699/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 17/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 699 /QLCL-TTPC
V/v rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Thực hiện Quyết định 367/QĐ-BNN-PC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ; tại Phụ lục kèm theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC , phân công đơn vị chủ trì, tham gia thực hiện kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015, theo đó Cục Chăn nuôi chủ trì rà soát đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên cạn từ khi nuôi/sử dụng con giống đến phân phối, xuất khẩu (Stt 2 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC); Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị phối hợp.

Qua rà soát, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi Cục Chăn nuôi nhóm TTHC, quy định liên quan đến công đoạn thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục như sau:

Danh mục các thủ tục hành chính; bảng kê chi tiết các TTHC (phụ lục kèm theo)

Đề nghị Cục Chăn nuôi tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng CL2 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Phụ lục: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN

(thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

Stt

Thủ tục HC

Văn bản QPPL quy định TTHC

Bảng kê chi tiết các TTHC

Ghi chú

1

Đăng ký danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Việt Nam

Thông tư số 25 /2010/ TT -BNNPTNT ngày 08/4/2010

Quyết định 564/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/3/2012

- Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT và Quyết định 564/QĐ-BNN-QLCL;

- Cục QLCLNLS&TS chủ trì, phối hợp Cục Thú y thực hiện

2

Đăng ký bổ sung danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Việt Nam

3

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thông tư 75/2011/TT- BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quyết định 1076/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/5/2012

- Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT và Quyết định 1076/QĐ-BNN-QLCL ;

- Tổ chức thực hiện các TTHC cấp trung ương thuộc phạm vi giải quyết.

4

Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

5

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thông tư số 45 /2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014

Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015

- Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT và Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ;

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, hoặc cơ quan địa phương thực hiện

6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.

7

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP.

8

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014

Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014

Cục QLCLNLS&TS và các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện (theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT)

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 699/QLCL-TTPC năm 2015 rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57