Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và kiến nghị của Bộ Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6849/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6849/VPCP-V.III
V/v chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược PTTN và kiến nghị của Bộ Nội vụ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 2574/BC-BNV ngày 18 tháng 7 năm 2013 về Kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung Báo cáo kết quả một năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo nêu trên.

2. Giao các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn 2011 - 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBQG về thanh niên Việt Nam;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ban Dân vận TW, Ban Tổ chức TW, VPTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, Vụ III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6849/VPCP-V.III năm 2013 chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và kiến nghị của Bộ Nội vụ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250