Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6842/VPCP-KGVX năm 2013 kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sử dụng thuốc Cedemex trong việc cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6842/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6842/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình sử dụng thuốc Cedemex trong việc cai nghiện ma túy.

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép tỉnh Thái Bình sử dụng thuốc Cedemex hỗ trợ điều trị, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng (Công văn số 1911/UBND-VX ngày 31/7/2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương, giao các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trong việc thí điểm sử dụng thuốc Cedemex hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- UBND tỉnh Thái Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- Viện nghiên cứu các bệnh hiểm nghèo;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6842/VPCP-KGVX năm 2013 kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình sử dụng thuốc Cedemex trong việc cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100