Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 681/SNV-PXDCQ về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử đối với các chức danh do HĐND quận, huyện bầu do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 681/SNV-PXDCQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Châu Minh Tỷ
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 681/SNV-XDCQ
V/v Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử đối với các chức danh do HĐND quận, huyện bầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2006

 

Kính gởi :

- Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện
- Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ngày 21/6/2003, Công văn số 221/UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hướng dẫn số 975/BNV ngày 4/5/2004 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Thường trực HĐND, thành viên UBND quận huyện như sau :

I- THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHÊ CHUẨN MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM :

1. Tờ trình của HĐND, UBND quận huyện đề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Thường trực HĐND, thành viên UBND;

2. Đơn đề nghị miễn nhiệm của Thường trực HĐND, thành viên UBND;

3. Nghị quyết của HĐND cho miễn nhiệm hoặc về bãi nhiệm chức danh Thường trực HĐND, thành viên UBND;

4. Biên bản kỳ họp HĐND (chỉ trích phần liên quan đến việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Thường trực HĐND, thành viên UBND);

* Trường hợp bãi nhiệm các chức danh Thường trực HĐND, thành viên UBND phải có văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ về sai phạm của Thường trực HĐND; Quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan thẩm quyền quản lý cán bộ đối với thành viên UBND.

II- THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHÊ CHUẨN BẦU CỬ :

1. Tờ trình của HĐND, UBND quận, huyện đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử;

2. Biên bản kỳ họp HĐND quận, huyện (trích phần liên quan bầu cử các chức danh và kết quả phiếu bầu cử);

3. Nghị quyết của HĐND quận, huyện xác nhận kết quả bầu cử;

4. Sơ yếu lý lịch mẫu 2C (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ);

5. Thông báo của cơ quan thẩm quyền quản lý cán bộ.

III- VỀ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ :

Số lượng hồ sơ 02 bộ, sắp riêng từng bộ và theo thứ tự như trên có kèm theo phiếu “DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ” bao gồm các cột : Số thứ tự, nội dung hồ sơ, số trang và ghi chú.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- TT. HĐND TP (để b/cáo)
- CT. UBND TP (để b/cáo)
- VP HĐ&UB TP
- Phòng Nội vụ QH
- Lưu (VP, P.XDCQ)

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 681/SNV-PXDCQ về việc hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử đối với các chức danh do HĐND quận, huyện bầu do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.066

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227