Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6781/VPCP-KGVX năm 2013 đề xuất áp dụng chính sách người có công đối với trường hợp của ông Trần Hữu Hiệp trong vụ tai nạn chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6781/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6781/VPCP-KGVX
V/v đề xuất áp dụng chính sách người có công đối với trường hợp của ông Trần Hữu Hiệp trong vụ tai nạn chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất áp dụng chính sách người có công cho ông Trần Hữu Hiệp trong vụ chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ngày 02 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc áp dụng chính sách người có công đối với trường hợp ông Trần Hữu Hiệp theo các quy định của pháp luật về người có công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6781/VPCP-KGVX năm 2013 đề xuất áp dụng chính sách người có công đối với trường hợp của ông Trần Hữu Hiệp trong vụ tai nạn chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250