Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6774/BYT-VPB6 năm 2018 đính chính sai sót tại Công văn 6269/BYT-VPB6 về cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6774/BYT-VPB6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Hà Anh Đức
Ngày ban hành: 09/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6774/BYT-VPB6
V/v đính chính sai sót tại Công văn 6269/BYT-VPB6 ngày 22/10/2018 về cập nhật danh mục TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 6269/BYT-VPB6 về việc thông báo danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã được rà soát và cập nhật trên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 có một li về cơ quan thực hiện do sơ suất kỹ thuật, xin được sửa lại như sau:

1. Thủ tục số B-BYT-286969-TT: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm.

Cơ quan thực hiện: Hải quan cửa khẩu.

2. Thủ tục số B-BYT-286970-TT: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường.

Cơ quan thực hiện: Cơ quan kiểm tra nhà nước.

3. Thủ tục số B-BYT-286971-TT: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

Cơ quan thực hiện: Cơ quan kiểm tra nhà nước.

Xin thông báo để các Cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng TT Nguyn Viết Tiến (để b/c);
- Chánh Văn phòng Bộ (đ b/c);
- Cục KSTTHC - VPCP (để biết);
- Cục An toàn thực phẩm (để biết);
- Lưu: VT, VPB6(02b).

TL. B TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6774/BYT-VPB6 năm 2018 đính chính sai sót tại Công văn 6269/BYT-VPB6 về cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121