Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 675/TCT-PC năm 2015 giải quyết yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 675/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Dương Văn Hòa
Ngày ban hành: 25/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 675/TCT-PC
V/v giải quyết yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1278/CT-PC ngày 30/01/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến trong giải quyết yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với trường hợp của Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (gọi tắt là Công ty Maseco). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Bản án phúc thẩm số 82/2014/HC-PT ngày 16/6/2014 của Tòa Phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã nêu rõ việc Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xét kháng cáo của đại diện người bị kiện (Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh) và kết luận: bản án sơ thẩm là phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định hành chính bị khởi kiện số 1012/QĐ-CT-KT4 ngày 29/3/2013 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh giải quyết về thuế đối với Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận có nội dung trái với chính quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế là việc áp dụng pháp luật để ban hành quyết định hành chính không chính xác, từ những phân tích này, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xét và bác kháng cáo của người bị kiện, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc Công ty Maseco gửi đơn yêu cầu bồi thường sau khi Bản án phúc thẩm số 82/2014/HC-PT ngày 16/6/2014 của Tòa Phúc thẩm - Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về quyền yêu cầu bồi thường.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ các quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết yêu cầu bồi thường của người nộp thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC (để b/c);
- Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Dương Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 675/TCT-PC năm 2015 giải quyết yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30