Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 671/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 671/BNV-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 28/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 5109/UBND-NC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2295/BTC-NSNN ngày 20 tháng 02 năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 450/BLĐTBXH-LĐTL ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục áp dụng phụ cấp thu hút bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (gồm cả những người đang trong thời gian tập sự, thử việc) trong chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao thường xuyên làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thu hút là 3 năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013. Cách tính trả phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút do địa phương bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách được giao hàng năm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 671/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.595
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7