Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6641/VPCP-KTTH năm 2014 tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6641/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6641/VPCP-KTTH
V/v tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11046/BTC-TCDN ngày 07 tháng 8 năm 2014 về việc báo cáo kết quả thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành năm 2013 của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Biểu dương các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước năm 2013.

Biểu dương Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước … đạt kết quả khá trong thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành đã đăng ký năm 2013.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa báo cáo kịp thời kết quả thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành năm 2013 của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài chính.

3. Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các quy định cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất theo phương thức hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh.

5. Từ năm 2014 trở đi, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, đăng ký với Bộ quản lý ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chủ sở hữu) theo phân công, phân cấp quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ; kết thúc năm báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hàng năm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ. Coi đây là một nội dung thuộc tiêu chí chấp hành pháp luật để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

6. Các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trực thuộc thực hiện kế hoạch tiết giảm chi phí quản lý, hạ giá thành đã đăng ký; hàng năm tổng hợp gửi Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6641/VPCP-KTTH năm 2014 tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172