Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6626/VPCP-KGVX năm 2013 báo cáo của Chính phủ việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6626/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6626/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5381/BGDĐT-VP ngày 05 tháng 8 năm 2013 về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Về cơ bản, đồng ý với dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 20. Tuy nhiên, Bộ cần bổ sung: Các giải pháp sáng tạo của ngành giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh, cải thiện môi trường học tập, đảm bảo ăn, mặc, sách giáo khoa cho học sinh; đánh giá kết quả chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ rõ hơn ở hai khía cạnh: tỷ lệ chi sai quy định thấp (dưới 2% theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ), huy động vốn địa phương vượt kế hoạch; bổ sung kết quả đánh giá chất lượng theo chuẩn quốc tế (PISA), kết quả thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh và gửi Báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5063/VPCP-V.III ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- UB VHGDTNTNNĐ của QH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTCP, các Vụ: V.III, PL, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6626/VPCP-KGVX năm 2013 báo cáo của Chính phủ việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82