Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2013 hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6608/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 11/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6608/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 130/TTr-BVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ theo hướng:

- Làm rõ việc xây dựng tiêu chuẩn về nhân lực du lịch cho riêng vùng du lịch Bắc Trung Bộ hay cần xây dựng bộ tiêu chuẩn nhân lực ngành du lịch áp dụng chung trong cả nước;

- Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc vùng quy hoạch trong việc quảng bá thu hút khách du lịch đồng thời thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; làm rõ hơn trách nhiệm và sự phối hợp của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia, phối hợp thực hiện quy hoạch du lịch trong vùng;

- Hoàn thiện thể thức văn bản dự thảo Quyết định theo đúng quy định.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch các vùng cần có sự tham gia của đại diện các Bộ có liên quan gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo. Sau khi tiếp thu ý kiến góp y của Hội đồng thẩm định dự thảo quy hoạch và dự thảo Quyết định cần lấy ý kiến chính thức bằng văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC, GTVT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2013 hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101