Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 645/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài theo Đề án 165 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 645/TANDTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tường Linh
Ngày ban hành: 26/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/TANDTC-TCCB
V/v Đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài theo Đề án 165

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thực hiện Thông báo số 15-TB/VP165 ngày 14/10/2016 của Văn phòng 165, Ban Tổ chức Trung ương về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Trường Đại học Indiana và Harvard, Hoa Kỳ. Thời gian 2 tháng 15 ngày, dự kiến từ ngày 10/01/2017 đến ngày 25/3/2017.

Số lượng: Tòa án nhân dân tối cao được phân bổ 02 cán bộ tham gia dự tuyển.

Đối tượng: cán bộ lãnh đạo cấp vụ hoặc quy hoạch cấp vụ và tương đương trở lên;

Điều kiện:

- Tui dưới 45;

- Thông thạo tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 (nghe, nói, đọc, viết);

- Chưa tham gia bồi dưỡng trung hạn theo Đề án 165.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C);

- 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 phông nền trắng, áo sẫm mầu (mặt sau ghi rõ tên, đơn vị công tác);

- 01 bản foto Hộ chiếu công vụ (nếu có);

- Phiếu đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng (theo mẫu);

- Bản cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ học tập (theo mẫu).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trực thuộc trung ương rà soát, lựa chọn công chức đủ tiêu chun, điều kiện tham gia đăng ký tham gia khóa bi dưỡng. Hsơ đăng ký gửi về Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân ti cao trước ngày 04/11/2016 đ báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tường Linh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ HỌC TẬP

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Đề án 165
- Lãnh đạo quan

 

Tên tôi là: .............................................................................................................................

Sinh ngày: ………………………………. Số CMND hoặc hộ chiếu.......................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...................................................................................................

Được cử tham gia khóa bồi dưỡng ……………………………………………………………. theo Đề án 165. Tôi xin cam kết như sau:

1. Khi có công văn của cơ quan quản lý cử cán bộ tham gia khóa học, tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ học tập. Khi có Quyết định của Ban Chỉ đạo Đề án, không rút tên hoặc hoãn việc tham gia đoàn.

2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Đề án và của cơ sđào tạo. Tích cực học tập, nghiên cứu đhoàn thành chương trình bồi dưỡng đúng thời hạn theo Quyết định của Ban Chỉ đạo Đề án 165.

3. Tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước, của Đề án 165, của cơ quan khi được tạm ứng kinh phí của Đề án. Trong thời gian 01 tuần kể từ khi kết thúc khóa học, hoàn thiện báo cáo kết quả học tập gửi về Đề án và hoàn thin các thủ tục tài chính có liên quan để quyết toán kinh phí tạm ứng của Đề án.

4. Nếu không thực hiện đúng các điều đã cam kết trên, tôi xin bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của đơn vị.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CÁN BỘ

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: ............................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: .........................................................................................................

Giới tính:    Nam □     Nữ □

Số hộ chiếu: ……………………………

Ngày cấp: ………………………………. Ngày hết hạn: ........................................................

Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Email: ………………………….

Điện thoại: Cơ quan ……………………………………. Di động ............................................

2. Trình độ chuyên môn (mô tả quá trình đào tạo)

Thời gian
(từ ….. đến….)

Trình đ
(cử nhân/ thạc sĩ/ tiến sĩ)

Chuyên ngành

Cơ sở đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nhu cầu đào tạo

Trong thời gian tại Hoa Kỳ, hãy cho biết anh/chị muốn học tập, nghiên cứu những nội dung cụ thể gì:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bên cạnh các nội dung học tập, nghiên cứu, anh/chị muốn đến làm việc, trao đổi và gặp gỡ với cơ quan Chính phủ hoặc tổ chức, tập đoàn kinh tế nào tại Hoa Kỳ?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 645/TANDTC-TCCB năm 2016 về đăng ký tham gia bồi dưỡng trung hạn ở nước ngoài theo Đề án 165 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250