Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG năm 2021 về vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Số hiệu: 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia Người ký: Bùi Văn Cường
Ngày ban hành: 05/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG
V/v một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

Đến thời điểm này, nhìn chung, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bầu c diễn ra vào ngày 23/5/2021 sắp tới. Nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương tiếp tục lưu ý khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình như sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức chu đáo để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Việc vận động bầu cử cần thực hiện theo đúng các hình thức đã được quy định tại Luật Bầu c đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp, trang hoàng ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng.

- Đặc biệt quan tâm theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Chuẩn bị các phương án, kịch bản để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, về an ninh, trật tự xã hội tại địa phương mình.

- Khẩn trương hoàn thành việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử (chậm nht là ngày 13/5/2021); sau khi kết thúc thời hạn, cơ quan phụ trách bầu cử[1] thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết về việc ngưng giải quyết, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Các Tổ bầu c có trách nhiệm quán triệt, phân công các thành viên trong Tổ thực hiện nghiêm túc các công việc thực hiện trước, trong và sau ngày bầu ctheo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ và sách “Hỏi-đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Hội đồng bầu cử quốc gia phát hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn cử tri thực hiện đúng nguyên tắc và trình tự, cách thức bỏ phiếu; quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, kiểm tra, phân loại phiếu bầu.

- Về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử:

+ Việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc thẩm quyền của Ủy ban bầu cử cùng cấp và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

+ Việc công bố kết quả bầu c và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng bầu cử quốc gia và được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố không được công bố và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương mình trước khi Hội đồng bầu c quốc gia công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Trên đây là một số nội dung cần lưu ý, quan tâm trong quá trình tổ chức bầu cử. Đề nghị Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần triển khai thực hiện tốt và tiếp tục thông báo, hướng dẫn đến các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương mình cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan khác trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐBCQG (để b/c);
- Trưởng, Phó trưởng các Tiểu ban của HĐBCQG;
- Ủy ban Pháp luật;
- UBTWMTTQVN (để phối hợp chỉ đạo);
- Chính phủ; Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố;
- Lưu: HC, TTVPHĐBCQG.
- Epas: 32564

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Bùi Văn Cường

 [1] Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/05/2021 về vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.282

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250