Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6383/TCĐBVN-TCCB năm 2014 nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công, viên chức do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 6383/TCĐBVN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Quyền
Ngày ban hành: 02/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6383/TCĐBVN-TCCB
V/v nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tham mưu, giúp việc Tổng Cục trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

 

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về quản lý công chức, viên chức và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 14451/BGTVT-TCCB ngày 14/11/2014 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức; để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật công vụ, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng tại văn bản số 14451/BGTVT-TCCB ngày 14/11/2014 về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức.

2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin đường bộ:

a) Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin của Bộ Giao thông vận tải, đề xuất phương án, cơ chế giám sát hoạt động truy cập internet của các máy tính thuộc hệ thống mạng LAN của cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

b) Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thuộc Tổng cục quản lý việc truy cập các trang thông tin điện tử của các máy tính nội bộ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Sao gửi kèm theo Văn bản số 14451/BGTVT-TCCB ngày 14/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Đảng ủy Tổng cục;
- Công Đoàn Tổng cục;
- Vụ TCCB - Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6383/TCĐBVN-TCCB năm 2014 nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công, viên chức do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.650

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208