Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 634/TCHQ-PC năm 2015 về việc chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 634/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 4556/HQBRVT-ĐKS đề ngày 31/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo và xin ý kiến về việc chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ việc sà lan YIKANG 701, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân định thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ; khoản 2 Điều 18 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính; theo đó đơn vị nào phát hiện vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính đầu tiên thì đơn vị đó ra quyết định xử phạt.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện vi phạm mà chưa lập biên bản vi phạm thì căn cứ hồ sơ vụ việc, các tình tiết phát sinh để xác định hành vi và phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh để cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc để đơn vị hiện đang quản lý, giám sát phương tiện thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 634/TCHQ-PC năm 2015 về việc chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177