Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6298/VPCP-QHĐP 2020 trả lời chất vấn tại phiên họp 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số hiệu: 6298/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6298/VPCP-QHĐP
V/v Phân công trả lời chất vấn tại phiên họp 47 UBTVQH

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
- Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc;
- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Triển khai Kế hoạch số 578/KH-UBTVQH14 ngày 31 tháng 7 năm 2020, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản số 3822/TTKQH-GS ngày 31 tháng 7 năm 2020 thông báo về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 47 (vào ngày 11 tháng 8 năm 2020).

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công các thành viên Chính phủ có liên quan thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư: (1) Quản lý, giám sát đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế và tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư công; (2) Việc ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế do tác động của dịch bệnh Covid-19; (3) Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh thu hút có chọn lọc vốn đầu tư nước ngoài:

a) Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trả lời chính.

b) Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an; Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

2. Về lĩnh vực lao động, Thương binh và Xã hội: (1) Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; (2) Tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp trong thời gian tới; (3) Giải pháp hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là khu vực nông thôn trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay:

a) Giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trả lời chính;

b) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chuẩn bị báo cáo về nhóm vấn đề chất vấn theo đề cương kèm theo, gửi Văn phòng Quốc hội trước ngày 05 tháng 8 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Thành viên Chính phủ liên quan biết, thực hiện (kèm theo bản chụp văn bản số 3822/TTKQH-GS của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- VPQH: các Vụ TH, GS;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ : TKBT, TH, KTTH, KGVX, CN, V.I, Cục KSTTHC; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6298/VPCP-QHĐP ngày 02/08/2020 về phân công trả lời chất vấn tại phiên họp 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.020

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!