Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 623/BNV-CTTN năm 2021 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 623/BNV-CTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/BNV-CTTN
V/v kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2021. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Tổng kết đánh giá chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28/7/2010.

2. Đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Điều 7, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14.

Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 25/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Hiếu Thọ, Chuyên viên chính Vụ Công tác thanh niên; điện thoại: 0912.513.185; email: thonguyenbnv@gmail.com)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 623/BNV-CTTN năm 2021 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50