Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6190/SYT-TCKT về việc thông báo xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động thực hiện Đề án cử luân phiên cán bộ tuyến trên về tuyến dưới theo Quyết định 1816/QĐ-BYT do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6190/SYT-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Khánh Phong Lan
Ngày ban hành: 29/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6190/SYT-TCKT
V/v thông báo xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động thực hiện Đề án cử luân phiên cán bộ tuyến trên về tuyến dưới theo QĐ 1816/QĐ-BYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị trực thuộc

Sở Y tế nhận được công văn số 7062/BYT-KH-TC ngày 14/10/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động thực hiện Đề án cử luân phiên cán bộ tuyến trên về tuyến dưới theo QĐ 1816/QĐ-BYT. Sau khi nghiên cứu, Sở Y tế thông báo các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Các đơn vị thực hiện xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động thực hiện cử cán bộ đi luân phiên tuyến dưới theo QĐ 1816/QĐ-BYT của Bộ Y tế được Sở Y tế phát động lễ ra quân vào ngày 19/8/2008 vừa qua. Về nội dung xây dựng dự toán các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của công văn nêu trên của Bộ Y tế - các đơn vị truy cập vào trang web của Sở Y tế để xem nội dung công văn.

2. Khi xây dựng dự toán, các Phòng chức năng của đơn vị phải phối hợp để thuyết minh cụ thể cho từng nội dung dự toán, đảm bảo chính xác, đầy đủ và đúng quy định.

3. Về kinh phí thực hiện:

- Đối với 04 tháng cuối năm 2008 các đơn vị chủ động cân đối trong dự toán kinh phí được giao năm 2008 để thực hiện. Khi có thông báo chính thức về bổ sung kinh phí của cấp có thẩm quyền Sở Y tế sẽ thông báo và giao bổ sung;

- Đối với năm 2009, các đơn vị xây dựng dự toán bổ sung vào dự toán chi thường xuyên của đơn vị mình và có thuyết minh cụ thể để Sở Y tế làm cơ sở thuyết minh với Bộ Y tế bổ sung kinh phí trước ngày 10/11/2008.

Trên đây là một số nội dung thông báo đến các đơn vị lưu ý trong quá trình xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động thực hiện Đề án cử luân phiên cán bộ tuyến trên về tuyến dưới theo QĐ 1816/QĐ-BYT , các đơn vị nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì liên hệ về Sở Y tế (Phòng Tài chính – Kế toán) để cùng thảo luận giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- Bộ Y tế, Vụ KH – TC;
- Sở Tài chính
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VPS-TCKT – Tổ Medinet
NTB – 36 bản.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6190/SYT-TCKT về việc thông báo xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động thực hiện Đề án cử luân phiên cán bộ tuyến trên về tuyến dưới theo Quyết định 1816/QĐ-BYT do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.550
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49