Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 610/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 610/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/BXD-HĐXD
V/v Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 135/CT-QLKT ngày 01/4/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà (dưới đây viết tắt là Công ty) đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng công trình cho nhà đầu tư thứ cấp tại Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (Nghị định 64/CP) thì chủ đầu tư là người có trách nhiệm xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng. Theo đó, đối với dự án khu đô thị mới chủ đầu tư cấp 1 xin cấp giấy phép cho các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị mới, chủ đầu tư cấp 2 (nhà đầu tư thứ cấp) xin cấp giấy phép xây dựng cho các công trình do mình làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư cấp 2 có thể xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, cho từng công trình hoặc cho các công trình của dự án nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định 64/CP và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/CP.

Căn cứ vào quy mô, tính chất công trình, chủ đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (NTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 610/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.610

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89