Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6071/VPCP-KGVX 2020 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid 19

Số hiệu: 6071/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6071/VPCP-KGVX
V/v: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề xuất của Bộ Y tế tại Tờ trình số 1034/TTr-BYT ngày 07 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 và biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Đồng ý giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt công tác tổ chức, nội dung Hội nghị và công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với công tác này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ Quốc gia p/c dịch Covid-19;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, Các PCN; các Vụ: QHĐP, KTTH, TH; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6071/VPCP-KGVX ngày 25/07/2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.448

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!