Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 602/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị Quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị Quyết số 092003/NQ-CP

Số hiệu: 602/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 23/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 602/BNV-TCBC
V/v thực hiện nghị quyết số 16/2000/NQ-CP  và nghị quyết số 09/2003/NQ-CP

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 602/BNV-TCBC NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2000/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2003/NQ-CP

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thời gian vừa qua Bộ Nội Vụ đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở một số bộ, ngành, địa phương đã phát hiện thấy một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các bước tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 và Thông tư liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28/12/2000; đa số các bộ, ngành, địa phương mới chỉ thực hiện tổng hợp đề nghị từ các đơn vị cơ sở trực thuộc mà chưa tổ chức thẩm định theo đúng quy định. Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc đối tượng khi triển khai tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ yêu cầu Thủ trưởng bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo bộ, ngành, địa phương mình thực hiện nghiêm túc Công văn số 354/BNV-TCBC ngày 20/2/2004 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP, cụ thể như sau:

1. Khi thẩm định đối tượng tinh giản biên chế là những người nghỉ hưu trước tuổi do sức khoẻ yếu phải có trong hồ sơ xác nhận tổng số ngày nghỉ việc mỗi năm từ 60 ngày trở lên trong hai năm liên tục gần đây của cơ quan quản lý sử dụng cán bộ, công chức và có phiếu xác nhận chi trả trợ cấp ốm đau của cơ quan bảo hiểm xã hội sở tại.

2. Khi thẩm định đối tượng tinh giản biên chế là những người do năng lực lãnh đạo, quản lý chuyên môn yếu hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém (nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật từ hình thức buộc thôi việc trở lên), thường xuyên không bảo đảm chất lượng và thời gian quy định đối với công việc trong hai năm gần đây thì trong hồ sơ lưu phải có bản nhận xét, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ đối với người đó trong hai năm gần đây của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Đề nghị Thủ trưởng bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 16 và Nghị quyết số 09 nêu trên đây của Chính phủ. Các trường hợp do kiểm tra phát hiện việc giải quyết không đúng quy định thì tổ chức, cá nhân đã thẩm định và quyết định phải chịu trách nhiệm bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

 

Đỗ Quang Trung

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 602/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị Quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị Quyết số 092003/NQ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38