Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5631/VKSTC-V16 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Phạm Vũ Thắng
Ngày ban hành: 15/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
T
I CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5631/VKSTC-V16

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Thủ tởng các đơn vị thuộc VKNSD tối cao;
- Các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Các đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 25/11/2020, Viện kim sát nhân dân ti cao ban hành Tiêu chí chm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân là một trong những căn cứ cơ bản để đánh giá kết quả thi đua thường xuyên của các đơn vị trong Ngành, được áp dụng kể từ năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đồng chí thông tin về Vụ Thi đua - Khen thưởng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Hải Trâm, PVT VKSTC (để b/c);
- Lưu VT, V16.

TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Vũ Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5631/VKSTC-V16 ngày 15/12/2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


446

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.221.156